8.6.2015
ID: 2922upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Verejní funkcionári by mali mať až na niektoré výnimky zakázanú advokátsku prax. Myslia si to poslanci za KDH Július Brocka a Alojz Přidal, ktorí na júnovú schôdzu parlamentu predložili novelu zákona o advokácii.

VLÁDA

Rozhodla o úprave charakteru hraníc s Maďarskom a Českom
3. júna (TASR) – Štátna hranica s Maďarskom a Českom bude nepohyblivá po celej dĺžke hraničných vodných tokov. O zmene charakteru hranice rozhodla na dnešnom zasadnutí vláda, ktorá schválila návrhy na uzavretie príslušných medzištátnych zmlúv.

Slovenské deti majú v jedle veľa soli, prekračujú odporúčané dávky
3. júna (TASR) - Slovenské deti majú v jedle veľa soli. Informuje o tom správa ministerstva zdravotníctva, ktorú dnes schválila vláda SR. Stravovacie zvyklosti detí sledovalo ministerstvo v predškolských a školských zariadeniach viac rokov.

Novým podpredsedom Akreditačnej komisie sa stal Jaroslav Holeček
3. júna (TASR) – Novým podpredsedom Akreditačnej komisie (AK) sa stal jej doterajší člen a zároveň viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jaroslav Holeček. Návrh na jeho vymenovanie dnes odsúhlasila vláda. Holeček je členom Akreditačnej komisie od roku 2012.


NÁRODNÁ RADA

Cyklisti by podľa nového návrhu zákona mohli bez postihu nafúkať až pol promile
4. júna (TASR) – Cyklisti jazdiaci po cestičke vyhradenej pre cyklistov a po vyznačených cyklotrasách by si v budúcnosti mohli dať tri malé 10° pivá bez hroziacej sankcie. Podľa návrhu skupiny poslancov by totiž neboli sankcionovaní, ak množstvo alkoholu v ich organizme nepresiahne hodnotu 0,5 promile. Detaily návrhu zákona zverejnili na internetovej stránke Národnej rady SR.

Veľké tendre nad 100 miliónov eur chce A. Hlina odobrovať v parlamente
4. júna (TASR) - Verejné obstarávania s hodnotou zákazky nad 100 miliónov eur by mal od novembra schvaľovať parlament, ktorý by potvrdil, že zmluva je v súlade s verejným záujmom. Ak to neurobí, kontrakt platiť nebude. V novele zákona o verejnom obstarávaní to navrhuje poslanec KDH Alojz Hlina. NR SR sa bude právnou normou zaoberať na júnovom zasadnutí pléna.

Smer-SD chce rozšíriť okruh poistencov s limitom spoluúčasti
5. júna (TASR) - Rozšíriť okruh poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti, je cieľom návrhu novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Právnu normu predložili na júnové rokovanie parlamentu poslanci Richard Raši a Jozef Valocký (Smer-SD).

J. Mičovský a M. Huba opäť volajú po ochrane ľudí pred zápachom
6. júna (TASR) - Chrániť občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom a dať možnosť skupine najmenej 20 obyvateľov obťažovaných zápachom obrátiť sa na okresný úrad. To je cieľom novely zákona o ovzduší, ktorú pripravili poslanci Mikuláš Huba (nezaradený) a Ján Mičovský (OĽaNO). Právnou normou sa začne parlament zaoberať na júnovej schôdzi. V minulosti už plénum túto novelu odmietlo.

OĽaNO chce zákaz fajčenia v aute, ak sa vezie aj osoba mladšia ako 18 rokov
7. júna (TASR) - Ak sa v aute vezie aj osoba mladšia ako 18 rokov, nikto z posádky by nemal fajčiť. Takýto zákaz presadzujú v novele zákona o ochrane nefajčiarov poslanci OĽaNO Eva Horváthová, Igor Matovič a Miroslav Kadúc. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na júnovej schôdzi.

V. Novotný chce čakacie zoznamy na všetky plánované hospitalizácie
7. júna (TASR) - Zaviesť povinnosť zdravotných poisťovní (ZP) viesť čakacie zoznamy na všetky chirurgické operačné a plánované hospitalizácie, teda nielen pre tri okruhy diagnóz. To je cieľom návrhu novely zákona o ZP, ktorý na júnovú schôdzu parlamentu predložil poslanec Viliam Novotný (nezaradený). Právna norma má zlepšiť definovanie nároku poistenca v oblasti plánovanej zdravotnej starostlivosti.

KDH chce zakázať verejným funkcionárom advokátsku prax
7. júna (TASR) - Verejní funkcionári by mali mať až na niektoré výnimky zakázanú advokátsku prax. Myslia si to poslanci za KDH Július Brocka a Alojz Přidal, ktorí na júnovú schôdzu parlamentu predložili novelu zákona o advokácii.


PREZIDENT

Podpísal zmeny v pravidlách ochrany pred požiarmi
2. júna (TASR) - Pravidlá ochrany pred požiarmi sa od septembra zmenia. Prezident SR Andrej Kiska totiž podpísal novelu zákona o ochrane pred požiarmi. Zmeny sú reakciou aj na výsledky výkonu štátneho dozoru. Právna norma podrobnejšie upravuje a dopĺňa práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb a podnikateľov v súvislosti s inštaláciou a prevádzkovaním takzvaných požiarno-technických zariadení. Nanovo sa ustanovujú podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Odobril novelu, ktorá dá deťom na úteku lepšie podmienky na Slovensku
2. júna (TASR) - Azylová politika Slovenska sa upraví. Prezident SR Andrej Kiska dal totiž zelenú novele zákona o azyle, ktorú v máji prijal parlament. Právna norma okrem iného zlepšuje podmienky pre maloletých utečencov, ktorí sa na Slovensko dostanú bez sprievodu. Tí už v budúcnosti nebudú premiestňovaní do záchytných táborov. Budú môcť zostať počas konania o udelenie azylu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Andrej Kiska vymenoval 26 nových vysokoškolských profesorov
2. júna (TASR) - Na slovenské vysoké školy pribudne 26 nových profesorov. Menovacie dekréty im dnes v Prezidentskom paláci odovzdal prezident Andrej Kiska. Nových profesorov budú mať napríklad odbory katolícka teológia, environmentálne inžinierstvo, sociálna práca, záchranné služby, či pravoslávna teológia a manažment.


Pozn.:

Na Slovensku sa skončila tretia zbraňová amnestia
Na Slovensku sa v nedeľu 31. mája skončila v poradí tretia zbraňová amnestia, v rámci ktorej mali občania od 1. decembra minulého roku možnosť beztrestne odovzdať na útvaroch Policajného zboru nelegálne držané strelné zbrane a strelivo.

ESĽP: Slovensko má zaplatiť Yegorovovi 26.000 eur
2. júna (TASR) – Európsky súd pre ľudské práva priznal Volodymyrovi Yegorovovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 26.000 eur v súvislosti s jeho väzbou vykonanou na Slovensku vo vzťahu k viacerým trestným činom. Yegorov pôvodne požadoval 100.000 eur z titulu majetkovej škody a 150.000 eur z titulu nemajetkovej ujmy. Informácie o rozsudku zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej internetovej stránke.

ZDRAVIE: Letné tábory a školy v prírode musia mať povolenie hygienikov
3. júna (TASR) – Pred koncom školského roka a cez prázdniny pripravujú školy, ale aj iné inštitúcie a organizácie rozličné zotavovacie podujatia pre deti. Mnohí z organizátorov však nevedia, akým pravidlám a zákonom podlieha organizovanie škôl v prírode, viacdenných oddychových pobytov či táborov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v záujme ochrany zdravia detí kontrolujú plnenie povinností organizátorov v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.

Rada Európy odporúča SR dôraz na práva menšín a boj proti neznášanlivosti
4. júna (TASR) - Schopnosť slovenskej vlády efektívne koordinovať ochranu národnostných menšín bola v poslednej dobe oslabená. Vláda SR musí zabezpečiť, aby zachovanie práv národnostných menšín bolo neoddeliteľnou súčasťou jej agendy. Uviedla to dnes Rada Európy prostredníctvom písomného stanoviska poradného výboru pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín.

JUSTÍCIA: Proces konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia bude elektronizovaný
6. júna (TASR) – Do slovenskej justície smeruje ďalšia miliónová investícia. Ministerstvo spravodlivosti (MS) objednalo vytvorenie informačného systému Registra úpadcov (ISRÚ). Za 10,93 milióna eur ho dodá spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia. Systém poskytne elektronickú podporu pri konkurznom konaní, reštrukturalizáciách, oddlžení podnikov a incidenčných sporoch, vysvetlila hovorkyňa ministerstva Alexandra Donevová. Nasadený by podľa nej mal byť v októbri tohto roku. Informácie obsiahnuté v registri budú prístupné pre účastníkov konania – veriteľov, dlžníkov, správcov konkurznej podstaty, súdnych úradníkov. Tiež pre verejnosť v prípadoch, pokiaľ to dovoľuje zákon o konkurze a zákon o ochrane osobných údajov.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk