Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011 ‒ 2012, 2013 a 2014

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011 ‒ 2012, 2013 a 2014

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 28. 7. 2015Balíček obsahuje tri publikácie, ktoré približujú rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty vydané v rokoch 2011 až 2014. Prvá publikácia zahŕňa 68 rozsudkov za roky 2011 ‒ 2012, druhá prináša 43 rozsudkov za rok 2013 a v tretej publikácii nájdete 26 rozsudkov vydaných Súdnym dvorom v roku 2014.
Rozsudky sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH.
Registre rozsudkov v závere kníh obsahujú kľúčové pojmy, čím umožnia čitateľovi lepšiu orientáciu podľa jednotlivých tém rozsudkov. Rýchly prehľad o jednotlivých rozsudkoch poskytuje sumarizácia výrokových častí rozsudkov. Publikácie vznikli v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s. Ich autorkami sú Ing. Zuzana Šidlová a Ing. Jana Škvarková, daňové poradkyne, ktoré sa špecializujú na problematiku DPH.
Forma spracovania publikácií prispieva k lepšiemu pochopeniu zásad spoločného systému DPH v EÚ, čo ocenia predovšetkým odborníci na daňovú problematiku.