Civilný mimosporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 21. 8. 2015Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.