Colné právo – Nový Colný kódex Únie

Colné právo – Nový Colný kódex Únie

Autor: Maroš Prosman, Rastislav Vysocký


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 8. 8. 2018Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii je však oveľa širšia, keďže jej cieľom bolo priniesť významný vklad do relatívne uzavretej colnej komunity. Je určená nielen širokej verejnosti vrátane študentskej, ale aj odbornej verejnosti, najmä deklarantom, zástupcom v colných konaniach, advokátskym kanceláriám, daňovým poradcom a colníkom.