Dane a účtovníctvo v praxi (E-časopis)

Dane a účtovníctvo v praxi (E-časopis)

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd
Časopis je určený:

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
audítorom a daňovým poradcom,
ďalším záujemcom o túto problematiku.

Obsahom časopisu sú:

odborné články s praktickými príkladmi na aktuálne témy z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd podnikateľských subjektov,
informácie o legislatívnych zmenách a všetkých súvisiacich novinkách,
vybrané otázky čitateľov z praxe.

Autormi príspevkov sú kvalifikovaní odborníci z jednotlivých univerzít, ministerstiev, daňoví poradcovia, audítori a mnohí ďalší experti z praxe. Publikované články recenzujú členovia redakčnej rady časopisu – poprední špecialisti z ekonomickej a právnej oblasti.
Používaním online verzie získate navyše:

skorší prístup k článkom aktuálneho čísla, pričom všetky zákony a jednotlivé paragrafy nachádzajúce sa v článkoch sú prelinkované na ich znenie,
archív článkov od roku 2005,
rýchly prístup k právnym predpisom v sekcii „Legislatíva", týždenne aktualizovaných, v časových rezoch,
užitočné prehľady základných daňových, účtovných a mzdových informácií v prehľadných tabuľkách,
vzory tlačív a kalkulačky,
fórum zamerané na aktuálne témy,
možnosť bezplatne zasielať otázky z oblastí daní, práva, miezd a účtovníctva prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk,
komentáre a judikatúra k vybraným zákonom,
ekonomické aktuality, novinky z DR SR a MF SR, Zbierky zákonov a Obchodného vestníka,
denne aktualizovaný daňový kalendár,
pracovné ponuky, adresáre a ďalšie užitočné informácie.

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!
Využite všetky výhody moderného predplatného!
Testovanie ZADARMO počas 20 dní
Využite možnosť 20-dňového testovania časopisu Dane a účtovníctvo v praxi – online, a sami si overte kvalitu ponúkaných informácií a služieb >>>
Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.