DPH v praxi (Online)

DPH v praxi (Online)

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Časopis je určený

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
daňovým poradcom,
audítorom a
ďalším záujemcom o problematiku DPH.

Čo v ňom nájdete?

príslušnú legislatívu a jej zmeny,
aktuálne problémy z oblasti DPH,
najčastejšie sa vyskytujúce otázky v praxi, napr. intrakomunitárne obchody, uplatnenie práva na odpočítanie dane, oneskorená registrácia platiteľa dane, podávanie žiadostí o vrátenie dane v iných členských štátoch EÚ a iné,
problematiku osobitných režimov uplatňovania DPH – služby cestovných kancelárií, prepravné služby, a pod.
fakturáciu, súhrnný výkaz, daňové priznania, elektronickú komunikáciu platiteľa dane so správcom dane,
prípadové štúdie a riešenia konkrétnych situácií z praxe vysvetlené na príkladoch,
aktuality z EÚ,
rozsudky NS SR, ÚS SR a Súdneho dvora EÚ
mnohé ďalšie zaujímavé informácie.

Čo oceníte, ak si časopis predplatíte?

prakticky ladené články odborníkov,
zrozumiteľne podané  široké spektrum problematiky dane z pridanej hodnoty,
využiteľnosť a aplikáciu informácií v praxi,
pomoc pri orientácii v príslušnej legislatíve, právnych normách, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo oblasti DPH,
aktuálne informácie z Európskej únie a jej členských štátov,
možnosť bezplatne využívať písomnú poradňu, v ktorej na konkrétne otázky odpovedajú  kompetentní odborníci.

Chcete byť správne informovaní? Čítajte nás!
Zárukou vysokej odbornosti a praktického využitia informácií, uverejnených v časopise DPH v praxi, je spolupráca so Slovenskou komorou daňových poradcov a kolektív prispievateľov – odborníkov pôsobiacich na Finančnom riaditeľstve a daňových úradoch SR, Ministerstve financií SR, v súkromných spoločnostiach, ako aj odborníkov z akademickej obce.
Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.