Finančný manažment

Finančný manažment

Autor: Jozef Kráľovič, Karol Vlachynský


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Tretie, prepracované a doplnené vydanie Publikácia predstavuje komplexnú problematiku finančného manažmentu – od jeho obsahu a úloh cez pôsobenie ekonomického okolia, finančnú analýzu vnútorných faktorov a finančné plánovanie až po zdroje kapitálu, finančnú štruktúru podniku. Osobitnou súčasťou diela je manažment vkladov kapitálu do dlhodobého majetku, manažment pracovného kapitálu, finančné investovanie a manažment finančných rizík. Stranou nezostáva rozdeľovanie finančných výsledkov a dividendová politika či platobný styk podnikov, ani manažment medzinárodných finančných vzťahov podniku. Posledná kapitola je venovaná finančným otázkam fúzií podnikov. Na záver učebnice je zaradený výkladový slovník odborných výrazov, ktorý umožňuje okamžite sa orientovať vo všetkých dôležitých termínoch (doplnený aj anglickými ekvivalentmi). Publikácia je svojím obsahom určená predovšetkým pre študentov fakúlt s ekonomickým zameraním, ale výdatne poslúži aj finančným manažérom v podnikovej sfére.