Islamské financie a bankovníctvo

Islamské financie a bankovníctvo

Autor: Hussam Musa


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Islamské financie a bankovníctvo predstavujú jednu z najrýchlejšie rastúcich oblastí finančníctva na svete. Cieľom publikácie je vymedziť podstatu islamských financií a bankovníctva, konfrontovať špecifiká tohto systému s konvenčným bankovníctvom a zhodnotiť možnosti jeho ďalšieho rozvoja a prespektívy v kontexte súčasných vývojových trendov.
Publikácia je určená odbornej verejnosti v oblasti financií a bankovníctva, ako aj záujemcom z laickej verejnosti, ktorých oslovuje všetko nové a netreadičné, čo súvisí so špecifickými východnými kultúrami a náboženstvami.