Komoditné trhy a reálne investície

Komoditné trhy a reálne investície

Autor: Božena Chovancová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Táto publikácia vypĺňa značnú medzeru v odbornej literatúre k problematike komoditných trhov a reálnych investícií, ktoré prešli v poslednom desaťročí významným rastom, ale zároveň aj zásadnými zmenami. Základné poznatky z tejto oblasti sú rozdelené do troch blokov. Prvá časť vysvetľuje čitateľovi základné pojmy z oblasti komoditných trhov, ich klasifikáciu a mechanizmus obchodovania na komoditných trhoch. Ďalšia časť publikácie sa už venuje konkrétnym komoditám. Posledná časť je venovaná niektorým vybraným reálnym investíciám, ktoré sú v centre investorskej pozornosti v súčasnosti, resp. predstavujú nové perspektívne investície do budúcnosti. Publikácia nielen poslúži študentom ako študijný materiál, ale aj upriami pozornosť čitateľskej verejnosti na alternatívne investície mnohých investorov. Okrem iného tiež môže osloviť širší okruh laickej verejnosti, ktorá si tak osvojí aj iný pohľad na komodity a reálne investície.