Medzinárodný finančný manažment – zbierka príkladov

Medzinárodný finančný manažment – zbierka príkladov

Autor: Anna Polednáková


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné zmeny v tejto oblasti hospodárskeho života.
Venuje sa vybraným okruhom tém, ktoré možno ilustrovať na príkladoch.
Je určená predovšetkým poslucháčom povinného, ako aj voliteľného predmetu Medzinárodný finančný manažment ako základný študijný materiál a takisto pracovníkom podnikovej praxe.