Právo a manažment v zdravotníctve

Právo a manažment v zdravotníctve

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Odborný mesačník pre oblasť zdravotníctva a zdravotníckych služieb

monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení,
mapuje aktuálnu legislatívu,
informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Časopis je určený:

lekárom a sestrám ambulantných zariadení,
zdravotníckym pracovníkom v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach,
zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií zaoberajúcich sa zdravotníctvom,
predstaviteľom akademickej obce,
iným odborníkom z tejto oblasti.

V časopise nájdete články na tieto témy:

legislatíva v zdravotníctve a jej zmeny,
ako prevádzkovať zdravotnícke zariadenie,
právna a ekonomická poradňa, ktorú môžu využívať predplatitelia časopisu zdarma,
pracovnoprávne vzťahy a personálny manažment v zdravotníckych zariadeniach,
marketing a manažment ambulancie,
etika a etické problémy,
garantované autodidaktické testy s akreditáciou SACCME,
novinky, trendy v zdravotníctve, rozhovory, informácie o kongresoch, konferenciách a seminároch a ďalšie užitočné informácie.

Súčasťou predplatného je prístup na portál www.pravovzdravotnictve.sk !
Výhody, ktoré portál www.pravovzdravotnictve.sk ponúka:

skorší prístup k článkom aktuálneho čísla, pričom všetky zákony a jednotlivé paragrafy nachádzajúce sa v článkoch sú prelinkované na ich znenie,
neobmedzený prístup k archívu článkov od roku 2010,
plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri,
rýchly prístup k právnym predpisom týždenne aktualizovaných, v časových rezoch,
judikatúru k príslušným zákonom,
fórum zamerané na aktuálne témy,
možnosť bezplatne zasielať otázky z oblastí práva a ekonomiky prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk,
jednoduchšiu možnosť vyplniť a zaslať do redakcie garantovaný autodidaktický test s akreditáciou SACCME (pripravujeme),
pracovné ponuky, informácie o kongresoch, konferenciách a seminároch v rámci Európy, adresáre a ďalšie užitočné informácie.


Prístup do hlavných sekcií portálu majú len predplatitelia aktuálneho ročníka tlačenej verzie časopisu Právo a manažment v zdravotníctve.
Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!
www.pravovzdravotnictve.sk