Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva

Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva

Autor: Martin Tužinský, Anna Baštincová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia je zameraná na teoretické vymedzenie a analýzu splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov, metodiku ich výpočtu, dôsledky účtovania na finančnú a výnosovú situáciu účtovnej jednotky, ako aj ich vykazovanie v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa vybranej národnej úpravy účtovníctva a nadnárodnej úpravy účtovníctva a v konsolidovanej účtovnej závierke.
Monografia je určená manažérom a účtovníkom pri zisťovaní a vykazovaní splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov podľa národnej úpravy účtovníctva SR a Veľkej Británie a nadnárodnej úpravy účtovníctva, t. j. podľa IFRS a US GAAP. Takisto môže byť vhodnou študijnou pomôckou pre účastníkov špecializovaných kurzov a seminárov, pre študentov vysokých škôl ekonomického zamerania a odbornú ekonomickú verejnosť.