Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta

Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta

Autor: Andrea Slezáková, Edita Hajnišová, Peter Mikloš


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 13. 7. 2023Vykonávanie finančného sprostredkovania v kategórii samostatného finančného agenta reprezentuje potenciálny predmet podnikania obchodnej spoločnosti. Predkladaná monografia predstavuje právnu analýzu súčasnej regulácie tejto oblasti, ktorú širokej odbornej aj laickej verejnosti ponúka kolektív autorov pôsobiacich v aplikačnej praxi. Monografia má za cieľ osloviť nielen subjekty začínajúce s realizáciou finančného sprostredkovania, ale aj etablované spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré už disponujú povolením na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta.