Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

Autor: Matúš Nemec


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Autor publikácie je asistentom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje rímske a cirkevné právo. Nie je preto prekvapujúce, že vo svojej práci z právneho hľadiska mapuje postavenie kresťanstva a cirkvi v Rímskej ríši od 1. storočia do záveru 4. storočia po narodení Krista. Treba zdôrazniť, že v slovenskej či českej odbornej literatúre nejestvuje podobná monografia, ktorá by sa venovala problematike vzťahu antického rímskeho štátu a cirkvi výlučne z právnej stránky. Autor prácu koncipoval tak, že v nej rozoberá právny status cirkvi, jej inštitúcií a kresťanského náboženstva v uvedenom období. Cirkev ako celok, jej inštitúcie a kresťanské náboženstvo analyzuje z hľadiska rímskoprávnych prameňov a literatúry v konkrétnych vymedzených časových obdobiach. Hoci je práca určená najmä poslucháčom právnických či bohosloveckých fakúlt, určite zaujme aj historikov a svojím prístupným spracovaním aj širšiu čitateľskú verejnosť.