Účtovné predpisy na rok 2016

Účtovné predpisy na rok 2016

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 22. 4. 2016Mať účtovné predpisy pokope má nesporné výhody pre každého, kto s nimi pracuje. Tento zámer zhmotňuje nová publikácia, ktorá obsahuje úplné znenie účtovných predpisov v aktuálnom znení na rok 2016, pričom novely účinné od 1. januára 2016 sú zvýraznené. Právny stav publikácie je k 31. marcu 2016 a obsahuje tieto predpisy:

Zákon o účtovníctve
Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky
Opatrenie k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC
Postupy účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Publikáciu ocenia predovšetkým účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ako aj obce, príspevkové a rozpočtové organizácie, VÚC a neziskové organizácie.