Základy ekonómie pre právnikov. Vysokoškolské učebné texty

Základy ekonómie pre právnikov. Vysokoškolské učebné texty

Autor: Dušan Stanek, Erika Neubauerová, Zdenka Lukáčková, Albert Priehoda, Maroš Katkovčin


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 15. 9. 2022Cieľom publikácie je podporiť a rozšíriť základné poznatky z ekonomickej teórie v oblasti mikroekonómie a makroekonómie. Jedným z dôležitých argumentov významu osvojenia si ekonomických poznatkov a ekonomického myslenia pre študentov a neskôr absolventov štúdia práva je prax. Rôzne profesie vykonávané v praxi (advokáti, sudcovia, exekútori) na úrovni verejného či súkromného sektora pre správne rozhodnutie často vyžadujú aj znalosti z ekonómie. Ambíciou knihy je zorientovať právnikov v problematike ekonomických disciplín.Učebný text je určený predovšetkým študentom práva Univerzity Komenského, ako aj študentom iných právnických fakúlt či spoločenskovedných fakúlt.