Základy obchodného práva, 1. časť

Autor: L. Žitňanská, O. Ovečková


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 7. 2. 2017Vysokoškolská učebnica, ktorej prvý zväzok predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia a základný rozbor platnej právnej úpravy Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov, najmä z oblasti súťažného práva, práva cenných papierov a konkurzného práva. Prvý zväzok učebnice Obchodného práva obsahuje vymedzenie predmetu a prameňov obchodného práva, výklad základných pojmov obchodného práva, úpravu registrácie podnikateľov, systematický výklad práva obchodných spoločností a základný prehľad súťažného práva, práva cenných papierov a konkurzného práva. Druhý zväzok učebnice, ktorý sa pripravuje, bude zameraný na systematický výklad obchodných záväzkových vzťahov. Publikácia ako základná učebná pomôcka je určená najmä poslucháčom právnických fakúlt. Tomuto zameraniu zodpovedá systematika učebnice, ako aj výklad jednotlivých inštitútov obchodného práva. V texte sú premietnuté aj zovšeobecnené závery aplikačnej praxe, preto publikácia môže slúžiť aj ako pomôcka pre právnikov v právnej praxi.