27.10.2021
ID: 5244

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland v Bratislave privítala nového advokáta Štefana Palkoviča

bdc49208dabc16c4f08d6f77d8d3877e/Evershed_200x300pix.jpg
Zdroj: Eversheds Sutherland

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland v Bratislave s radosťou privítala ďalšieho člena, advokáta Štefana Palkoviča, ktorý teraz posilní hlavne korporátny a pracovnoprávny tím.

Štefan Palkovič je advokát, ktorý sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na obchodné a pracovnoprávne otázky, ale aj na obchodné zmluvy, právo nehnuteľností, korporátnu agendu a súdne spory.

Štefan predtým pracoval ako advokát v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2010 je zapísaný ako advokát Slovenskej advokátskej komory. Okrem slovenského jazyka hovorí plynule anglicky.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk