19.7.2019
ID: 4543

Advokátska kancelária Giese & Partner rozšírila svoj tím o nového právnika Pavla Čverhu

4e32e4c54349feb1c7f7b65548e8654e/Giese.png
Zdroj: Giese & Partner

Mgr. Pavol Čverha bol menovaný do pozície Of Counsel a stal sa tak novou posilou medzinárodnej advokátskej kancelárie Giese & Partner v Bratislave.

Pavol so sebou prináša 20 rokov právnej praxe v bankovníctve, energetike a médiách. Po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Slovensku poskytoval právne poradenstvo niekoľkým popredným slovenským finančným inštitúciám a spoločnostiam poskytujúcim energetické služby.

Pavol rozšíri tím našich slovenských právnikov v Bratislave, s ktorými bude pracovať na projektoch v oblasti bankového práva, súdnych sporov a rozhodcovského súdneho konania, zabezpečovania pohľadávok a energetického práva.

Cverha
Mgr. Pavol Čverha


 
Giese & Partner, s.r.o. - organizačná zložka

Lazaretská 8
811 08 Bratislava

Tel.:   +421 (2)20 510 110
e-mail: office@giese.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk