1.7.2014
ID: 2175

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners posilnila tím o štyroch nových právnikov a jedného partnera

fbea32b90f5f854178454149eb7a3476/imagePreview.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners sa rozšířila o členov pražského tímu medzinárodnej kancelárie Norton Rose Fulbright pod vedením partnera Pavla Kvíčalu špecializujúceho sa predovšetkým na oblasť fúzií, akvizícií a korporátneho práva, nehnuteľností, bankového a finančného práva, vrátane exportného financovania.

Kancelária ďalej rozšírila svoj tím  o Richarda Nováka, špecializujúceho sa na oblasť fúzií a akvizícií, korporátneho práva a exportného financovania a Alberta Tatru so zameraním na oblasť medzinárodného financovania a transakcie v realitnom sektore. V skupine nových kolegov je taktiež Adam Řezníček, zaoberajúci sa oblasťou fúzií a akvizícií či korporátnym právom a Eva Bušková so špecializáciou na problematiku hospodárskej súťaže.

Pavel Kvíčala (40)

Pavel Kvíčala

Pavel Kvíčala pred príchodom do Havel, Holásek & Partners pôsobil šestnásť rokov v pražskom tíme medzinárodnej advokátskej kancelárie Norton Rose Fulbright, od roku 2006 ako jej partner. Zodpovedal predovšetkým za poradenstvo českým a medzinárodným bankám, a to v oblasti privatizačných a reštrukturalizačných projektov. Podieľal sa na riešení medzinárodných sporov, na významných medzinárodných transakciách v oblasti fúzií a akvizícií, private equity , obchodného práva, nehnuteľností, a taktiež bankového a finančného práva, vrátane exportného financovania. V advokátskej kancelárii Havel, Holásek & Partners sa zameria na rozvíjanie vzťahov so súčasnými klientmi kancelárie a taktiež klientmi Norton Rose Fulbright v Českej republike a na Slovensku. Pavel Kvíčala vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity. Hovorí plynule po anglicky.

Richard Novák (33)

Richard Novák

Richard Novák pôsobí v advokácii už desať rokov. Viac než štyri roky bol členom tímu advokátskej kancelárie Norton Rose Fulbright. Predchádzajúce profesijné skúsenosti získal tak v českých, ako aj v medzinárodných advokátskych kanceláriách v Českej republike. V Havel, Holásek & Partners sa bude špecializovať na korporátne právo, akcionárske vzťahy, premeny a zahraničné akvizície a riešenie sporov. V rámci svojho pôsobenia v Norton Rose Fulbright získal cenné skúsenosti v oblasti projektového financovania, predovšetkým exportného financovania. Vyštudoval Západočeskú univerzitu v Plzni. Richard Novák hovorí plynule po anglicky.  

Albert Tatra (34)

Albert Tatra

Albert Tatra pred svojim príchodom do Havel, Holásek & Partners pôsobil takmer päť rokov v advokátskej kancelárii Norton Rose Fulbright. Bohaté skúsenosti získal okrem iného taktiež z predchádzajúceho pôsobenia v medzinárodných advokátskych kanceláriách a v poprednej medzinárodnej banke. V advokácii sa pohybuje už sedem rokov. V minulosti sa podieľal na množstve realitných projektov  či projektov  v oblasti  solárnou energetikya ďalej na akvizíciách v rámci due diligence, na ktoré sa bude zameriavať aj v Havel, Holásek & Partners. Albert Tatra úzko spolupracoval s Pavlom Kvíčalom na medzinárodnom financovaní a transakciách. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej. Albert Tatra hovorí po anglicky, rusky a nemecky.

Adam Řezníček (29)

Adam Řezníček

Adam Řezníček pôsobí v advokácií sedem rokov. Pred svojim príchodom do Havel, Holásek & Partners pracoval v advokátskej kancelárií Norton Rose Fulbright, kde poskytoval právne poradenstvo prevažne zahraničným klientom predovšetkým v súvislosti s významnými M&A transakciami a realitnými  projektmi. Vyštudoval Univerzitu Karlovu v Prahe a na University of Cambridge získal diplom z anglického jazyka a európskeho práva . Adam Řeznícek hovorí po anglicky, nemecky a rusky.

Eva Bušková (31)

Eva Bušková

Eva Bušková prišla do Havel, Holásek & Partners z pražskej pobočky advokátskej kancelárie Norton Rose Fulbright, kde tri roky poskytovala právne poradenstvo v oblasti zdravotníckeho , súťažného a korporátneho práva. Predtým tiež pôsobila v Európskej komisii a v advokátskych kanceláriách v Bruseli. Eva Bušková sa zameriava na oblasť hospodárskej súťaže, farmácie a regulácie. Vyštudovala Univerzitu Karlovu v Prahe a Queen Mary University of London. Eva Bušková hovorí po anglicky a nemecky.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk