28.1.2016
ID: 3202

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners získala nového partnera - skúsený advokát Ondřej Majer posilní manažment zameraný na slovenský trh

7deba4cdb593ce5fa18b39a1556dc03a/Havel, Holasek & Partners (new).jpg
Zdroj: Havel, Holásek & Partners

Tlačová správa

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners získala do svojich radov ďalšiu významnú posilu. Od januára sa stáva 24. partnerom kancelárie Ondřej Majer, ktorý pred nástupom do Havel, Holásek & Partners pôsobil 14 rokov v advokátskej kancelárii Peterka & Partners, z toho posledných 5 rokov ako jej partner. V advokátskej kancelárii Havel, Holásek & Partners sa bude venovať najmä fúziám a akvizíciám, právu obchodných spoločností či odberateľsko-dodávateľským zmluvám, zároveň sa zapojí do časti manažmentu, ktorá má na starosti rozvoj bratislavskej kancelárie.

 „Ondřej Majer prichádza do našej kancelárie s bohatými odbornými znalosťami i manažérskymi skúsenosťami. Niekoľko rokov sa úspešne podieľal na vedení bratislavskej pobočky významnej advokátskej kancelárie Peterka & Partners, a je teda veľmi dobre oboznámený s fungovaním slovenského privátneho a štátneho sektora. Aj z tohto dôvodu sme sa s Ondrejom dohodli, že bude spoluzodpovedný za chod a riadenie našich aktivít na Slovensku. V minulom roku navýšila naša bratislavská kancelária obrat takmer o štyridsať percent oproti roku 2014 a ja pevne verím, že aj vďaka príchodu Ondřeja Majera sa nám podarí tento pozitívny vývoj udržať,“ hovorí riadiaci partner advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners Jaroslav Havel.    

Ondřej Majer

Ondřej Majer

Ondřej Majer sa špecializuje na obchodné a zmluvné právo, hospodársku súťaž, právo Európskej únie, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a právo duševného vlastníctva. V advokátskej kancelárii Peterka & Partners pôsobil viac ako 14 rokov; v rokoch 2008 až 2011 ako člen vedenia bratislavskej pobočky, od roku 2011 ako partner a od roku 2013 ako člen vedenia pražskej kancelárie. Ondřej Majer vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a absolvoval aj študijný pobyt na Université des Sciences Sociales v Toulouse, kde získal Diplom európskych štúdií (Diplôme d'études de l'Union européenne). Je členom Českej aj Slovenskej advokátskej komory. Prednáša na odborných konferenciách v Českej republike a na Slovensku. Okrem češtiny a slovenčiny ovláda angličtinu a francúzštinu.


Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.:  +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
e-mail: office@havelholasek.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk