14.7.2016
ID: 3398

Advokátske kancelárie Taylor Wessing a HM Chan & Co oznamujú vytvorenie spoločného združenia v Hongkongu

feed457c8fc313e026d82541b6d3dd56/Taylor Wessing.png
Zdroj: TaylorWessing

Tlačová správa

Medzinárodná advokátska kancelária Taylor Wessing oznámila vytvorenie oficiálneho združenia v Hongkongu medzi novozriadenou pobočkou Taylor Wessing a lokálnou advokátskou kanceláriou HM Chan & Co.

HM Chan & Co poskytuje široké spektrum poradenských služieb v oblasti korporátneho práva, fúzií a akvizícií, kapitálových trhov, ako aj regulatory a compliance otázok. Kancelária v súčasnosti zabezpečuje poradenstvo v súvislosti s početnými pre-IPO investíciami (tzn. investíciami uskutočňovanými pred prvou verejnou ponukou), kótovaním na hongkonskej burze v sekcii „Main Board“ a potenciálnymi verejnými prevzatiami podnikov. Kancelária HM Chan & Co taktiež pôsobila ako poradca pri verejnom prevzatí podniku v hodnote 1,3 miliardy HKD konzorciom investorov pod vedením Jet Liho a nedávno sa podieľala na fúzii týkajúcej sa významnej IT spoločnosti, ktorá sa špecializuje na oblasť zdravotníctva. Prostredníctvom tohto združenia budú spoločnosti Taylor Wessing a HM Chan & Co pokračovať v poradenskej činnosti pre spoločnosti, v rámci ktorej sa budú sústreďovať na transakcie zahrňujúce viac jurisdikcií, čo predstavuje hlavnú kompetenciu tímu.

Okrem toho, vzhľadom na medzinárodnú klientsku základňu spoločnosti Taylor Wessing a jej silné postavenie v odvetví TMC (technológie, masmédiá a komunikácia), life science, privátnych klientov a energetiky, obidve kancelárie uplatňujú proaktívnu stratégiu rastu s cieľom zlepšovania odborných schopností prostredníctvom spoločnej ponuky, ktorá sa zameriava na oblasť regulácie, vymáhania práva, arbitráže a duševného vlastníctva.

V rámci združenia bude Mark Chan, riadiaci partner HM Chan & Co, úzko spolupracovať s nemeckým partnerom, Dr. Jakobom Riemenschneiderom, ktorý sa presťahoval do Hongkongu, kde bude viesť pobočku spoločnosti Taylor Wessing. Jakob, ktorý plynule rozpráva po nemecky, anglicky a mandarínskou čínštinou, má bohaté skúsenosti s poradenstvom pre európskych a ázijských klientov v oblasti cezhraničných korporátnych transakcií a obchodných prípadov. Bude sa zameriavať na transakcie na ako aj z hongkongského trhu.

Raimund Cancola, člen medzinárodnej riadiacej rady Taylor Wessing, sa vyjadril nasledovne: „Naša stratégia medzinárodného rastu bola vždy v súlade s potrebami našich klientov a z ich strany vidíme zvýšený záujem o transkacie z ako aj do Ázie. Vzhľadom na naše značné skúsenosti s podporou rozvoja medzinárodného obchodu v ázijskom regióne, pričom v Číne pôsobíme už 20 rokov a v Singapure 5 rokov, máme dobrú pozíciu, aby sme dokázali podporiť našich klientov pri investovaní na týchto trhoch. Hongkong je ďalším prirodzeným krokom, ktorý podporí náš ďalší rast.“

Mark Chan, riadiaci partner HM Chan & Co, dodal: „Je to veľmi vzrušujúci krok pre naše kancelárie, ktorý stavia na našich spojených a uznávaných kvalitách v oblasti korporátneho práva a korporátneho financovania. Taylor Wessing je garanciou kvality a môj tím a ja sa už tešíme na spoluprácu s Jakobom, vďaka čomu budeme môcť našim klientom ponúkať služby úžasného medzinárodného tímu. Keďže s Taylor Wessing spolupracujeme už viac ako 12 mesiacov, vieme, že naše schopnosti a hodnoty sa navzájom dopĺňajú a dokonale ladia, čo je rozhodujúce pre poskytovanie výnimočných služieb našim klientom a pre medzinárodnú integráciu.“

Nová hongkonská kancelária ešte viac posilní už aj tak rozsiahly akčný rádius Taylor Wessing v Ázii. Na medzinárodnej úrovni má Taylor Wessing v súčasnosti 33 kancelárií, vykonáva činnosť v 20 jurisdikciách v Európe, na Strednom východe a v Ázii a v USA pôsobí prostredníctvom svojich pobočiek v Palo Alte a New Yorku. Správa o vytvorení združenia v Hongkongu prichádza po nedávnom oznámení, že spoločnosť Taylor Wessing uzavrela dohodu o vytvorení združenia s právnickou firmou Alsulaim Alawaji & Partners so sídlom v Saudskoarabskom kráľovstve. Okrem toho kancelária tiež oznámila minulý týždeň, že RHTLaw Taylor Wessing regionálne posilnila otvorením novej kancelárie vo Vietname. Otvorenie RHTLaw Taylor Wessing Vietnam spojilo kanceláriu PBC a RHTLaw Taylor Wessing.


TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Panenská 6
811 03  Bratislava

Tel.: +421 2 52 63 28 04
Fax: +421 2 52 63 26 77
e-mail: bratislava@taylorwesssing.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk