27.10.2016
ID: 3511

Ako nestratiť milión dolárov kvôli čiarke

60243402a6bc8e3cd1af5adb09efa572/dollarscoma.png
Zdroj: ABBYY

Komerčné oznámenie

Len ťažko vieme predpokladať, koľko môže stáť každá chyba. Niekedy majú najmenej nápadné, drobné chyby tie najhoršie následky. Chrániť sa pred nimi má zmysel.

Ľudia robia preklepy neustále – v e-mailoch, listoch, článkoch, poznámkach, knihách, ba niekedy dokonca aj pri písaní vlastného mena. Každý, kto niečo píše, ručne alebo na počítači, môže potenciálne a nevedomky robiť chyby. Môžete to byť vy, ja, vaši kolegovia, vaši priatelia, vládni úradníci... ba dokonca aj osoba zodpovedná za váš bankový účet. Väčšinou takéto chyby príliš nezavážia, niekedy vyvolajú úsmev a ľudia, čo si ich všimnú, sa nad nimi dobre zasmejú a podelia sa o ne s priateľmi. Preklepy však nie sú až také smiešne a neškodné, ak ide o dokumenty, ktoré majú sú právne dôležité. Jednoduchá čiarka môže vás a vášho klienta stáť milióny, ako sa to stalo už aj v minulosti.

Jeden z najznámejších a najdrahších preklepov v histórii sa stal v roku 1872 v Spojených štátoch amerických. V článku, uverejnenom na portáli Priceonomics, autor vysvetľuje, že jedna čiarka na nesprávnom mieste stála daňových poplatníkov 2 milióny dolárov. Tak, ako peniaze získava väčšina vlád v súčasnosti, aj americká vláda sa pokúsila zaťažiť niektoré tovary dovoznými clami. Preto bol v uvedenom roku prijatý nový Zákon o tarifách. Niektoré tovary boli zaťažené dovozným clom, iné boli od neho oslobodené. Vládni úradníci nechceli zaťažiť clom ovocné sadenice, chceli však vyberať clo za samotné ovocie dovážané zo zahraničia. Niektorým chytrým dovozcom sa však podarilo využiť zdanlivo neškodnú chybu: namiesto „ovocné sadenice“ vo výpočte oslobodených tovarov ktosi napísal „ovocie, sadenice“. Na škodu amerických daňových poplatníkov museli byť žaloby dovozcov uspokojené, pretože sa spoliehali na úradný dokument, vydaný samotnou vládou. Aby ste mali lepšiu predstavu, dnes by táto preplatená suma zodpovedala približne 38 miliónom USD. Ak predpokladáme, že jediná dolárová bankovka váži 1 g, a ak by sme používali iba bankovky 100 USD, ľahko si vypočítame, že hmotnosť tejto konkrétnej „čiarky“ je 380 kg. Na papieri až taká ťažká nevyzerala, súhlasíte?

Ďalšiu závažnú chybu v čiarke v dolároch urobili v Kanade. Článok v novinách The Globe and Mail rozpráva príbeh súdneho sporu medzi spoločnosťami Rogers Communications Inc. a Aliant Inc. (známej aj pod názvom Bell Aliant). V roku 2002 si spoločnosť Rogers zaistila na prvý pohľad veľmi solídny obchod na 5 rokov, ktorý by jej umožnil využívať telefónne stĺpy spoločnosti Bell najmenej do roku 2007. Už po 4 rokoch sa spoločnosť Bell rozhodla vypovedať túto zmluvu s ohľadom na rast prevádzkových nákladov. Znenie samotnej zmluvy je nasledovné - „Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uzavretia a zostáva v platnosi počas obdobia piatich (5) rokov od dátumu jej uzavretia, a potom po dobu nasledujúcich piatich (5) rokov, pokiaľ a dovtedy kým, nebude vypovedaná písomnou výpoveďou jednou zo zmluvných strán, podanou jeden rok vopred.“ Z toho vyplýva, že druhá čiarka stanovovala, že podmienka „pokiaľ“ platila pre počiatočné i pre nasledujúce päťročné obdobie. Žalobu spoločnosti Bell rozhodnutie súdu potvrdilo. Spoločnosť Rogers sa odvolala, avšak v prípade, ak pôvodné rozhodnutie nebude zmenené, spoločnosť bude nútená zaplatiť zhruba o 2 000 000 USD viac, než sa pôvodne predpokladalo za používanie stĺpov.

Ako vidíme na predchádzajúcich príbehoch, čiarky môžu byť dosť drahé, ak ich v právnych dokumentoch umiestnime nesprávne. Iba vaša vlastná ostražitosť vás môže ochrániť pred preklepom v pôvodnej verzii dokumentu, avšak k tlačovým chybám môžu pomerne často prichádzať aj keď ľudia prepisujú text z papiera do elektronického dokumentu. Našťastie však už existuje riešenie, ktoré túto prácu zvládne za vás. Pri správnom používaní dokáže profesionálny softvér na rozpoznávanie textu (označovaný aj skratkou OCR) ponúknuť bezkonkurenčnú rýchlosť konverzie dokumentov a vysoko presné výsledky. Aby ste lepšie pochopili, čo vám vie ponúknuť takýto softvér, pozrime sa na ABBYY FineReader, pravdepodobne najznámejšiu značku OCR v Slovenskej republike.

ABBYY

Tento program správne rozpozná 99,8 % textu a presne zreprodukuje aj formátovanie dokumentu. Prípadné chyby, ktoré by ešte zostávali, rýchlo napravíte použitím nástroja „Overiť text“. Použitie softvéru na rozpoznávanie textu významne skracuje čas overenia, aby ste mohli získať plne overenú kópiu pôvodného papierového dokumentu alebo súboru PDF vo formáte Microsoft Word. Nástroj „Overiť text“ vám umožní prechádzať od jedného neistého znaku k druhému. Zvýrazní ich tak, že ani jednu chybu nevynecháte. Súčasne sa kontroluje aj pravopis – aplikácia FineReader vám ukáže slová, ktoré nemá v slovníku, a ponúkne aj možné varianty – stačí len kliknúť na vhodný variant, aby sa chyba opravila. Výrobca tohto softvéru umožní každému prevziať si plnú verziu na 15-dňové odskúšanie úplne zadarmo z nášho oficiálneho webového sídla.

Nedovoľte, aby ste vy alebo váš klient prišli o milióny za čiarky a iné preklepy. Vždy si skontrolujte svoje originálne dokumenty alebo požiadajte niekoho, aby si ich tiež pozrel, ako ďalšiu poistku. Používajte profesionálny softvér na konverziu papierových dokumentov do elektronického formátu. Je to jednoduchý recept úspechu, ktorým by sa mal riadiť každý profesionálny právnik.  


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk