31.10.2014
ID: 2663

Andrea Oršulová novou partnerkou Nedelka Kubáč advokáti

bb8ff3b8b81cd5fd4e5c9d31dedece11/NKA logo web.png
Zdroj: Nedelka Kubáč advokáti

Tlačová správa

Andrea Oršulová ako riadiaca partnerka posilňuje bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti. Andrea Oršulová je advokátkou špecializujúcou sa dlhodobo na právo hospodárskej súťaže a regulované odvetvia, najmä telekomunikácie a energetiku.

Andrea Oršulová

Andrea Oršulová

Pred vstupom do advokácie pôsobila Andrea Oršulová na Protimonopolnom úrade SR a v spoločnostiach T-Mobile Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. Od vzniku Nedelka Kubáč advokáti s touto kanceláriou úzko spolupracovala ako nezávislá advokátka. Andrea Oršulová pravidelne publikuje v odborných časopisoch, predovšetkým v oblasti práva hospodárskej súťaže. Okrem mnohých odborných článkov je aj spoluautorkou monografie o súťažnom práve na Slovensku, príručky Kartelové dohody a najnovšieho komentára k českému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže obsahujúceho informácie o slovenskej rozhodovacej praxi a porovnanie so slovenskou právnou úpravou. Právo hospodárskej súťaže vyučuje aj na vysokej škole.

Partner Nedelka Kubáč advokáti, Martin Nedelka, k posilneniu tímu uviedol: „Andrea patrí jednoznačne k popredným odborníkom v oblasti hospodárskej súťaže a regulácie na Slovensku. Sme veľmi poctení, že sa Andrea rozhodla pre partnerstvo v našej advokátskej kancelárii. Vzhľadom na našu vysokú špecializáciu bolo veľmi ťažké nájsť na trhu niekoho s potrebným rozsahom znalostí a skúseností v oblastiach našej špecializácie. Vďaka našej doterajšej úzkej spolupráci bude jej prechod do partnerskej pozície bezproblémový. Posilnenie nášho tímu o skúsenú advokátku, akou Andrea je, vítame aj z toho dôvodu, že naša bratislavská pobočka v súčasnej dobe zastupuje klientov takmer vo všetkých šetreniach, ktoré v ostatnom čase Protimonopolný úrad SR zahájil.“

Andrea Oršulová k svojmu profesijnému kroku povedala: „Prechod do advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti, ktorá patrí medzi elitu v oblasti súťažného práva, vnímam ako prirodzené pokračovanie mojej doterajšej praxe a zároveň ako veľkú profesnú výzvu. Je pre mňa cťou byť súčasťou tímu odborníkov na oblasť hospodárskej súťaže a regulovaných odvetví kladúcich mimoriadny dôraz na kvalitu poskytovaných právnych služieb“.


Nedelka Kubáč advokáti

Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava

Tel.: +421 221 025 250
Fax: +421 221 025 251
e-mail: bratislava@nklegal.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk