27.4.2015
ID: 2867

Annamária Tóthová sa stala partnerkou advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners

d1dde6ebff16a3f1d132095ae5319264/Dvorak Hager & Partners.png
Zdroj: Dvořák Hager & Partners

Tlačová správa

Novou partnerkou advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners sa stala Annamária Tóthová, ktorá predtým pôsobila na pozícii vedúcej advokátky a s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners spolupracuje od roku 2006.

Annamária Tóthová

Annamária Tóthová

Annamária sa vo svojej praxi zameriava obzvlášť na oblasť práva životného prostredia, reguláciu infraštruktúrnych projektov, nakladanie s odpadmi a obalmi, ďalej na oblasť stavebného práva.

Vyštudovala právnickú fakultu Viedenskej univerzity, obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity vo Viedni a obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem slovenčiny hovorí plynule po nemecky a po anglicky.

Zakladajúci partneri advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners v súvislosti s menovaním Annamárie Tóthovej za partnerku uvádzajú:

„Annamária patrí jednoznačne k popredným odborníkom v oblasti práva životného prostredia a energetiky,“ vraví Bernhard Hager.

A Stanislav Dvořák dodáva: „Je skvelé, že nová rola pre Annamáriu odráža posilnenie našej praxe v týchto oblastiach a význam slovenskej časti nášho tímu.“


Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 78 64 - 11
Fax: +421 2 32 78 64 - 41
e-mail: bratislava@dhplegal.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk