27.8.2012
ID: 87

bnt attorneys at law Bratislava rozširuje svoje služby v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

3af6ac36aa1f3cd75439d89eefd96601/BNT logo restr.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

bnt restructuring k.s. vznikla v júli roku 2012 s cieľom vytvoriť pre medzinárodnú klientelu spoločnosť zameranú na výkon správcovskej činnosti na vysoko profesionálnej úrovni.

 
Spoločnosť disponuje dlhoročnými skúsenosťami z oblasti insolvenčného práva a bohatým personálnym zázemím medzinárodnej advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law. Na čele bnt restructuring k.s. stoja správcovia zapísaní v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR, Mgr. Ing. Dávid Oršula a Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., vďaka čomu je pripravená zvládnuť výkon funkcie správcu v akomkoľvek konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, vrátane poskytovania odborného poradenstva v anglickom a nemeckom jazyku.

 Mgr. Ing. Dávid Oršula    Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
 Mgr. Ing. Dávid Oršula    Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

bnt restructuring je súčasťou bnt insolvency practice group, ktorá tvorí na medzinárodnej úrovni ideálnu platformu pre klientov riešiacich právne otázky v oblasti cezhraničného konkurzu a reštrukturalizácie.


bnt restructuring k.s.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk