19.11.2012
ID: 71

bnt členom European Employment Lawyers Association

178d2f643c81f8891ce53e60dfcbb5e0/BNT logo.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

bnt attorneys-at-law v Bratislave sa stala prostredníctvom advokátky Kataríny Babiakovej, ktorá sa špecializuje najmä na oblasť pracovného práva členom European Employment Lawyer Association.

EELA vznikla roku 1996 ako organizácia združujúca právnikov z rôznych krajín Európy, ktorí sa špecializujú na pracovné právo. Hlavným cieľom organizácie je združovať právnikov zameriavajúcich sa na pracovné právo zo štátov Európskej únie a následná výmena skúseností medzi jednotlivými právnikmi. EELA každoročne usporadúva medzinárodné konferencie, ktoré sú nesmiernym prínosom pre jednotlivých účastníkov a taktiež vydáva publikácie European Employment Law Cases, ktoré sa zameriavajú na pracovnoprávne spory riešené súdmi z rôznych krajín EU. Rozhodnutia týchto súdov samozrejme prispievajú pri riešení pracovnoprávnych problémov právnikov iných krajín.
 
Do budúcnosti sa tešíme na spoluprácu s Komorou a dúfame, že členstvo v nej nám prinesie množstvo nových skúseností, kontaktov a prehĺbi naše poznakty v sfére pracovného práva..


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk