12.12.2012
ID: 70

bnt sa stalo členom Slovensko-Čínskej obchodnej komory

eec0601940d54e98f11ba59027645483/BNT logo.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

V decembri 2012 sa advokátska kancelária bnt attorneys-at-law v Bratislave stala oficiálne členom Slovensko-Čínskej obchodnej komory v Bratislave.

Na základe našej prihlášky sme boli v decembri tohto roku prijatí za členov Slovensko-Čínskej obchodnej komory. Komora pravidelne usporadúva stretnutia svojich členov, ktorými sú významní predstavitelia obchodnej a politickej scény. Komora taktiež pomáha svojim členom pri výbere obchodných partnerov, ponúka prekladateľské a tlmočnícke služby a najmä sa snaží upevniť a prehĺbiť spoluprácu čínskych a slovenských spoločností. Do budúcnosti sa tešíme na spoluprácu s Komorou a dúfame, že členstvo v nej nám prinesie množstvo nových skúseností a kontaktov.


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk