5.6.2017
ID: 3715

CMS spúšťa vlastnú prax na Slovensku

77fb8cd71641fe8be000fb8ec4ce3def/CMS logo.png
Zdroj: CMS

Po viac ako dvoch desaťročiach právneho poradenstva klientom na Slovensku prostredníctvom asociácie s miestnymi advokátskymi kanceláriami bude medzinárodná advokátska kancelária CMS od 1. júna 2017 poskytovať poradenstvo v oblasti slovenského práva prostredníctvom svojho vlastného slovenského tímu.

Tím CMS v Bratislave tvorí 10 skúsených právnikov, ktorí zastrešia všetky hlavné oblasti obchodného práva pod spoločným vedením Petra Šima a Petry Čorba Stark.

O novej kancelárii Petra Čorba Stark hovorí: „Reakcie našich klientov na otvorenie kancelárie boli mimoriadne pozitíve a tím sa energicky pustil do práce na nových mandátoch. Sme presvedčení, že na trhu je miesto pre firmu, ako je tá naša a budeme rozvíjať náš biznis lokálne.“

Peter Šimo dodáva: „Naše dlhoročné skúsenosti s právnym poradenstvom na Slovensku znamenajú, že naši klienti sa môžu spoľahnúť na naše rozsiahle miestne znalosti a prax. Sme jedineční v tom, že vďaka našim 4.500 kolegom z CMS po celom svete môžeme našim klientom poskytnúť služby v rámci právnej expertízy najväčšej právnickej firmy v Európe. Na Slovensku nie je mnoho iných firiem, ktoré môžu niečo podobné poskytnúť svojim klientom. “

CMS Bratislava je advokátska kancelária poskytujúca svojim klientom komplexné poradenstvo s významnými skúsenosťami v odvetviach automobilového priemyslu, compliance, energetiky, finančných služieb, farmaceutického priemyslu & zdravotníctva, projektov & infraštruktúry, pracovného práva, nehnuteľností ako aj v oblasti technológii, médií a telekomunikácií.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk