10.1.2017
ID: 3564

Ďalšie interné povýšenie v Havel, Holásek & Partners: novými partnermi sú Ivan Rameš a Jan Diblík, spolumajiteľkou kancelárie sa stala Adéla Havlová

1c23d0a4fafa8e1be73e108b2ca3cad5/Havel, Holasek & Partners (new).jpg
Zdroj: Havel, Holásek & Partners

Tlačová správa

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners rozšírila od 1. 1. 2017 počet svojich equity partnerov. Trinástym spoločníkom sa stala partnerka kancelárie Adéla Havlová. K tomu istému dátumu boli do pozície partnerov menovaní aj dvaja doterajší senior advokáti - Ivan Rameš a Jan Diblík. Havel, Holásek & Partners má teraz celkom 25 partnerov, z ktorých 13 je zároveň spoločníkmi kancelárie.

„V uplynulom roku sme oslávili pätnásťročné výročie a ďalej upevnili našu vedúcu pozíciu na právnom trhu. Svojimi vynikajúcimi výsledkami k tomu už niekoľko rokov výrazne prispievali aj Adéla, Ivan a Jan. Ich ďalší kariérny postup je vyjadrením našej dôvery a vôle zapojiť ich do vedenia spoločnosti na tej najvyššej úrovni. Vo všeobecnej rovine takisto potvrdzuje náš prístup k internému kariérnemu rastu, ktorý umožňuje každému schopnému a pracovitému právnikovi dostať sa do vedenia firmy a mať priamy vplyv na jej smerovanie,“ hovorí k aktuálnemu rozšíreniu počtu spoločníkov a partnerov riadiaci partner Jaroslav Havel. 

Adéla Havlová

Adéla Havlová

Adéla Havlová je od roku 2009 partnerkou a najnovšie tiež spoločníčkou kancelárie. Počas svojho dvanásťročného pôsobenia v Havel, Holásek & Partners sa stala špičkovou a v odborných kruhoch vysoko uznávanou odborníčkou pre oblasť verejného obstarávania. V súčasnej dobe spoločne s ďalšími partnermi riadi tím pre verejný sektor a je tiež spoluzodpovedná za poskytovanie právnych služieb nemecky hovoriacej klientele.

Ivan Rámeš

Ivan Rámeš

Ivan Rámeš začínal v Havel, Holásek & Partners ako študent a do svojho jedenásteho roku spolupráce s kanceláriou vstupuje už ako partner. Ivanovou hlavnou špecializáciou je oblasť duševného vlastníctva, informačných technológií a sektor maloobchodu. Medzi jeho užšiu špecializáciu potom patrí napr. franchising, problematika distribučných zmlúv a ďalších odberateľsko-dodávateľských vzťahov.

Jan Diblík

Jan Diblík

Jan Diblík prišiel do kancelárie pred štyrmi rokmi, keď posilnil tím so zameraním na IP/IT a commercial. Špecializuje sa na oblasť práva informačných technológií, telekomunikácií a mediálneho práva, komplexné záväzkové vzťahy a duševné vlastníctvo.


Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
e-mail: office@havelholasek.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk