6.7.2020
ID: 4837

Dentons pomáha právnikom naplánovať najbližších 12 mesiacov a viac pomocou Novej dynamickej sady nástrojov

379b5537d9157d89af31eb8532af6f5f/Dentons.png
Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Spoločnosť Dentons spustila Novú dynamickú sadu nástrojov, na vytvorenie ktorej použila poznatky tímu bývalých in-house právnikov významných spoločností (z NextLaw In-House Solutions), ako aj poznatky právnych špecialistov, talent a inováciu, kombináciou ktorých sa podarilo vytvoriť súbor nástrojov, ktorý má pomôcť advokátom a interným právnym tímom zamerať sa na širšiu škálu tém a uvažovať o nich, čo im pomôže informovať sa o strategickom plánovaní a pomôže im orientovať sa aj v neznámych oblastiach, všetko pomocou tejto Novej dynamickej sady nástrojov.

Hub obsahuje aj právne informácie s prístupom k webinárom, právnym nástrojom a najnovším článkom zo 76 krajín, v ktorých Dentons pôsobí.

Objavte:

  • Usmernenie pre právnikov a interné právne tímy o tom, ako v tomto období dosiahnuť pokrok v digitálnej stratégii
  • Pár rýchlych nápadov, ktoré by právnikom mohli stáť za zváženie
  • Ako vytvoriť plán na nasledujúce mesiace
  • Dôležitosť času na premýšľanie o vašich vodcovských schopnostiach           
  • Usmernenie k otázkam oživenia dodávateľských reťazcov a príležitosti v environmentálnej, sociálnej a riadiacej oblasti    
  • Právne informácie zo 76 krajín, v ktorých pôsobí Dentons
  • Ponaučenia získané z Južnej Kórey

Dentons podporuje svojich klientov a komunity počas pandémie ochorenia COVID-19 a rýchlo vytvoril globálne nástroje na pomoc svojim klientom a komunitám pri zvládaní problémov súvisiacich s pandémiou. Hub spoločnosti Dentons COVID-19 je ďalším zdrojom pre organizácie a zahŕňa prehľad oblastí ako pracovné právo, ochrana osobných údajov, platobná neschopnosť, hospodárska súťaž a 1 000+ ďalších prehľadov, plus pro bono hub.

 
Business Garden Štefánikova
Štefánikova 15
Bratislava, 811 05
 
Tel.:   +421 2 2066 0111


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk