21.11.2018
ID: 4295

Dentons rozširuje svoju prítomnosť v strednej Amerike s novou kanceláriou v Nikarague

22d23bce5afa4cb48b897b984cab44ef/Dentons.png
Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Táto nová kancelária stavia najväčšiu právnickú spoločnosť na svete do jedinečnej pozície, z ktorej dokáže naplniť potreby klientov v strednej a Latinskej Amerike, v Karibiku, a na celom svete.

Dentons dnes otvára novú kanceláriu v Nikarague, ktorá podporuje našu stratégiu rastu v Latinskej Amerike a Karibiku.

Dentons poveril Edgarda Torresa vedením kancelárie Dentons Muñoz v Nikarague. Jeho skúsenosti zahŕňajú prácu v ústavnom, občianskom a pracovnom práve, ako aj v riešení sporov. Poskytoval právne poradenstvo miestnym nikaragujským klientom, ako aj nadnárodným a globálnym spoločnostiam pôsobiacim v krajine.

Ako Dentons Muñoz, kancelária v Nikarague spája svoje sily s predtým otvorenými kanceláriami v Guatemale, El Salvadore, Paname a San José a Guanacaste v Kostarike. Kancelária so šiestimi právnikmi sa nachádza v meste Managua, ktoré je hlavným mestom Nikaraguy.

Spoločne šesť kancelárií v piatich krajinách strednej Ameriky jednoznačne stavia Dentons do pozície, z ktorej dokáže vyjsť v ústrety rastúcej cezhraničnej práci prúdiacej do a zo stredoamerickej oblasti a poskytovať klientom po celom svete vysokokvalitné právne služby.

Klienti Dentons majú prístup k skúsenostiam a talentom viac ako 9 000 právnikov pracujúcich v 78 krajinách.

Táto nová kancelária úzko nadväzuje na spustenie našej činnosti v Karibiku a oznámenie nášho zámeru spojiť sa s Larrainom Rencoretom Urzuanom v Čile. Tieto kroky nastali v dôsledku rýchlej expanzie v Latinskej Amerike a Karibiku so strategickým spojenectvom, ktoré sa začalo minulý rok s brazílskou Vella Pugliese Buosi Guidoni, ako aj s kombináciou s Gallo Barrios Pickmann v Peru. Tiež nadväzuje na predchádzajúci začiatok spolupráce s Dentons Muñoz, Dentons López Velarde v Mexiku a s Dentons Cardenas & Cardenas v Kolumbii. Tento rýchly nárast je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti Dentons budovať našu prítomnosť v Latinskej Amerike a Karibiku.

"Ako jediná celosvetová advokátska kancelária v strednej Amerike, sme sa otvorením novej základne pre celosvetovú právnu komunitu opäť dostali do popredia a teraz sme jedinečne umiestnení, aby sme vyšli v ústrety našim klientom a ich rastúcim potrebám v tomto regióne," povedal Joe Andrew, Global Chairman v Dentons.

"Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť ekonomík strednej Ameriky s ekonomikami susedných krajín vidíme skutočnú príležitosť poskytovať služby, ktoré ostatné globálne firmy nemôžu dosiahnuť," povedal Elliott Portnoy, Global Chief Executive Officer v Dentons. "S rozšírením našej stopy v Strednej Amerike spolu s tohtoročnými kombináciami v Karibiku a oznámením nášho zámeru spojiť sa s Larranom Rencoretom Urzuom v Čile, ako aj s predchádzajúcimi kombináciami v Peru, Mexiku a Kolumbii a strategickou alianciou v Brazílii, sme zaznamenali obrovský nárast cezhraničnej práce do a z regiónu. "

"Doplnenie Edgarda a jeho tímu je súčasťou našej stratégie posilnenia našej regionálnej ponuky služieb," povedal José Antonio Muñoz, Central America Regional Managing Partner v Dentons. "Táto nová kancelária je medzníkom pre región a vytvára transformačné služby pre klientov pôsobiacich v celom regióne. Plánujeme pokračovať v našom raste v Strednej Amerike, vrátane prípadnej kancelárie v Belize. "Business Garden Štefánikova
Štefánikova 15
Bratislava, 811 05

Tel.:   +421 2 2066 0111


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk