14.5.2019
ID: 4481

Do HAVEL & PARTNERS prichádza Josef Adam, skúsený manažér a in-house právnik so zameraním na corporate governance, podnikové reštrukturalizácie, transakčné a realitné projekty

80d07b9492a2b5e9c81506b948a27ab5/Havel & Partners.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS s.r.o.

K 13. 5. 2019 nastoupil do našej kancelárie na pozíciu counsel Josef Adam, skúsený manažér a vedúci in-house právnik. Josef v rokoch 2009–2018 pôsobil ako člen predstavenstva v spoločnostiach Český aeroholding a České aerolinie, kde okrem právneho oddelenia viedol tiež oddelenia finančné, ľudských zdrojov a informačných technológií. Bol jednou z kľúčových osôb, ktorá vyjednala vstup spoločnosti Korean Air Line do Českých aerolinií.

Medzi jeho veľké úspechy patrí reštrukturalizácia Českých aerolinií a obnovenie ich ziskovosti. V rokoch 2007–2010 viedol jedenásťčlenné právne oddelenie spoločnosti Letiště Praha, kde sa venoval predovšetkým korporátnemu, pracovnému, súťažnému, leteckému právu a právu nehnuteľností, právu informačných technológií a duševného vlastníctva a problematike financovania. Do našej kancelárie tak prináša okrem právneho know-how aj skúsenosti s riadením veľkých spoločností, nastavovaním ich vnútorných procesov a s riešením štrukturálnych transformácií spoločností v ťažkostiach.

„Josef bude mať v rámci nášho transakčného poradenstva na starosti najmä oblasť corporate governance a compliance. Medzi jeho kľúčové špecializácie bude patriť aj oblasť komplexných projektov nehnuteľností a investičnej výstavby. Zapojí sa tiež do mandátov so zameraním na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, a svoje skúsenosti zúročí aj v rámci spolupráce s tímami zameranými na reštrukturalizácie a insolvencie a komerčné právo,“ hovorí k budúcej pracovnej náplni Josefa Adama riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.  

Josef vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde získal v roku 2016 titul JUDr. Zároveň absolvoval študijný program Master of Laws in Corporate Law na Nottingham Trent University, ktoré zavŕšil v roku 2010 získaním titulu LL.M. Hovorí plynule po anglicky a nemecky. Vo voľnom čase športuje a spieva. Je o.i. predsedom Speváckeho zboru La Folia.

Josef Adam

Josef AdamCentrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava

Tel.:    +421 232 113 900
Fax:    +421 232 113 901


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk