13.6.2013
ID: 323

Dušan Nitschneider sa stal členom predsedníctva EELA

08f8d78ea5222c1a549e2e2add30210e/Bez nazvu.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

Uplynulý týždeň sa v belgických Antverpách konal výročný kongres európskej asociácie právnikov pracovného práva, European Employment Lawyers Association („EELA“). Na programe kongresu boli okrem odborných tém, i voľby nových členov predsedníctva, v ktorých kandidoval a bol zvolený i Dušan Nitschneider.

Dušan Nitschneider

Dušan Nitschneider

„Členstvo v predsedníctve EELA považujem za ďalší významný úspech našej pracovno-právnej praxe. Popri členstve v Ius Laboris a víťazstve Právnickej firmy roka v Pracovnom práve, je tento úspech ďalším ocenením našej intenzívnej práce v oblasti pracovného práva“, uviedol Dušan Nitschneider.
 
EELA pôsobí už takmer dvadsať rokov na poli medzinárodnej spolupráce právnikov pracovného práva. Jej členmi sú poprední špecialisti v pracovnom práve z Európy. Jej cieľom je upevňovať vzťahy, skvalitňovať spoluprácu a sprostredkovať výmenu skúseností medzi právnikmi v Európskej únii.

Advokátska kancelária NITSCHNEIDER & PARTNERS je slovenskou právnou firmou, ktorá sa špecializuje na oblasť pracovného a obchodného práva. Poskytuje právne služby podľa slovenského a českého práva. Je členom EELA, i členom Ius Laboris, medzinárodnej organizácie právnych firiem špecializujúcich sa na pracovné právo a otázky zamestnanosti, kde zastupuje Slovenskú republiku. V roku 2013 sa stala Právnickou firmou roka v oblasti Pracovného práva v súťaži organizovanej ekonomickým týždenníkom Trend a spoločnosťou EPRAVO GROUP. V tejto súťaži bola tiež vyhodnotená ako veľmi odporúčaná kancelária pre oblasť duševného vlastníctva, a ako odporúčaná pre oblasť korporátneho práva a sporovej agendy.


NITSCHNEIDER & PARTNERS,
advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/A,
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Pařížská 128/22
110 00 Praha 1
Česká republika

tel:  +421 2 2092 1210
e-mail: office@nitschneider.com

PRF 2013 Pracovné právo

Ius Laboris / Affiliate

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk