2.5.2019
ID: 4471

Eversheds Sutherland posilní slovenská advokátka Simona Laktišová

988a81857c133dd9fb09c386a41e113a/ES_EPRAVO.cz_200x300pix.jpg
Zdroj: Eversheds Sutherland Dvořák Hager

K bratislavskému tímu advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland Dvořák Hager sa pridá advokátka Simona Laktišová. Zaoberá sa oblasťou súdnych sporov, korporátnou agendou, pracovným právom, ochranou osobných údajov a verejným obstarávaním.

Simona Laktišová
JUDr. Simona Laktišová

Simona spolupracuje s touto advokátskou kanceláriou od roku 2016. Absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, titul JUDr. dosiahla na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Okrem slovenčiny ovláda anglický a čiastočne nemecký jazyk.


Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Tel.:       +420 255 706 514
e-mail:    ivana.izakova@eversheds-sutherland.cz


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk