5.4.2023
ID: 5712

Fondu J&T Profit EUR udelila prvenstvo Slovenská asociácia správcovských spoločností

b0c6ea0b2063f139f3c39fc35500312a/imagePreview.png
Zdroj: J&T BANKA, a.s.

Má najlepší pomer medzi výnosom a podstupovaným rizikom. Vďaka tomu zvíťazil fond J&T Profit EUR v súťaži Top Fond v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy.

Medzi jeho najväčšie výhody patrí okrem pravidelnej výplaty výnosu a unikátnej skladby portfólia aj vysoká likvidita, keď má investor prostriedky k dispozícii do niekoľkých dní po zadaní žiadosti o ich výplatu.

Akciová zložka tvorí len doplnkovú časť portfólia fondu, čo v kombinácii s jeho investíciami do dlhopisov stabilných a etablovaných spoločností prispelo k tomu, že fond dokázal zostať v zelených číslach aj počas minulého roka, ktorý bol ovplyvnený negatívnymi ekonomickými faktormi.

„Najvýznamnejšie zastúpenie vo fonde tvorí dlhopisová zložka úspešných spoločností a projektov spätých so skupinou J&T. Tieto cenné papiere sa vyznačujú vyššou odolnosťou voči volatilite trhov, keďže nie sú obchodované na svetových burzách. Na ich cenu a výnos tak majú vplyv primárne ekonomické fundamenty a reálne výsledky konkrétnych spoločností a projektov. To v kombinácií s nízkou citlivosťou portfólia na zmeny v úrokových sadzbách a krátkou priemernou splatnosťou portfólia predstavovalo dobrý základ na vysporiadanie sa s výzvami roku 2022,“ vysvetľuje riaditeľka J&T BANKY na Slovensku Anna Macaláková

Špecifikom fondu J&T Profit je, že investorom vypláca výnosy pravidelne raz ročne. V úvode roku im vyplatil výnos za rok 2022 vo výške 3,47 %. Porovnateľné fondy na slovenskom trhu pritom za minulý rok skončili v priemere v strate. Odporúčaný minimálny investičný horizont fondu Profit, ktorý bol založený ešte začiatkom roku 2019, je tri roky. Od svojho založenia k 15. 03. 2023 dosiahol výkonnosť 13,22 %. Samozrejme, predošlé zhodnotenia investícií vo fonde nie sú zárukou aj budúcich zhodnotení, keďže s investovaním sú spojené aj riziká. 

Ocenenie Top fond udeľuje každoročne Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľom denníka Hospodárske noviny spoločnosťou Mafra Slovakia.

Bližšie informácie o fonde J&T Profit EUR, ako aj o rizikách, ktoré sú spojené s investovaním sú dostupné >>> TU.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk