5.9.2014
ID: 2489

Havel, Holásek & Partners posiluje vedení o amerického partnera Petera Valerta

82035fc4d7a24cd9cf8ce0258effe557/Valert_Peter (2).jpg
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

Po nedávnem nástupu tří nových advokátů z mezinárodní kanceláře DLA Piper pokračuje advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners v posilování svého řídícího týmu. Z pozice managing partnera DLA Piper v ČR a Bulharsku přichází americký právník Peter Valert.

Peter Valert je přední odborník na anglosaské právo, který se specializuje zejména na právo informačních technologií, duševního vlastnictví a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejného sektoru. Peter Valert se také zaměřuje na právní poradenství v oblasti obchodního práva, fúzí a akvizic, private equity a mezinárodní arbitráže. V kanceláři Havel, Holásek & Partners bude společně s Jaroslavem Havlem odpovědný zejména za rozvíjení praxe v oblasti mezinárodních právních služeb, kde v této funkci nahradí Jana Holáska.

V současné době má kancelář unikátní počet 25 partnerů, více než 170 právníků a 500 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors. Důvodem dalšího rozšíření je dlouhodobý záměr kanceláře posilovat tým právníků o špičkové odborníky z nejlepších mezinárodních kanceláří, rozšiřovat služby klientům a dále posilovat vedoucí pozici kanceláře v oblasti mezinárodního práva a mezinárodní podpory klientům.

Peter Valert má více než devatenáctiletou praxi v advokacii. Před svým příchodem do Havel, Holásek & Partners působil osm let v pražské kanceláři DLA Piper, z toho 6 let na pozici vedoucího partnera, a byl také vedoucím skupiny, která se zaměřovala na právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví a práva informačních technologií pro celý region střední a východní Evropy. Peter Valert má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti; dříve úspěšně otevřel, řídil a rozšířil první dvě významné pobočky zahraničních advokátních kanceláří, a to DLA Piper a CMS Cameron McKenna v Bulharsku. V mezinárodní kanceláři CMS Cameron McKenna v Praze působil celkem více než jedenáct let, z toho pět let na pozici partnera a dva roky na pozici vedoucího partnera bulharské pobočky.

Peter Valert má také zkušenosti z poskytování právního poradenství v oblasti různých typů obchodních smluv a korporátního práva, stejně tak se podílel na realizaci celé řady významných fúzí a akvizic v regionu střední a východní Evropy. Má rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím filmovým a produkčním společnostem a jednotlivcům, včetně režisérů, scénáristů, herců a kameramanů. V rámci asociace Motion Picture Association of America byl v letech 1997 - 2005 zvolen oficiálním zástupcem pro ČR, aby poskytoval MPA právní poradenství v oblasti regulace, autorského a mediálního práva. V Havel, Holásek & Partners se bude společně se stávajícími partnery podílet na vedení kanceláře a aktivním rozvoji vztahů s dosavadními a novými klienty, s primárním zaměřením na anglosaské právní prostředí v rámci specializované poradenské skupiny. Kancelář má v současnosti přibližně 200 anglosaských klientů a spolupracuje jako nezávislá právnická firma s nejlepšími právnickými firmami anglo-amerického původu. Peter Valert také posílí skupinu právníků a bude odpovědný za rozvoj právního poradenství českým a slovenským klientům v oblasti expanze jejich podnikání v zahraničí a exportních aktivit, kde v této funkci nahradí Jana Holáska.

Mezinárodní ratingové publikace Chambers and Partners, PLC, European Legal Experts, European Legal 500 doporučují Petera Valerta jako předního odborníka na oblast informačních technologií, médií a telekomunikací. Aktivně se věnuje publikační činnosti a pravidelně přednáší na konferencích. Vystudoval University of California v Los Angeles (UCLA) a Whittier College School of Law v USA. Hovoří plynně česky a anglicky a je zapsán jako advokát v Kalifornské advokátní komoře a jako zahraniční advokát v České a Bulharské advokátní komoře. Ve volném čase rád čte a cestuje. Aktivně se věnuje kinematografii.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk