7.4.2023
ID: 5718

HAVEL & PARTNERS je jedinou advokátskou kanceláriou na Slovensku a v Českej republike, ktorá je uvedená v The Legal 500 EMEA Green Guide – medzinárodnom prieskume advokátskych kancelárií zameranom na udržateľnosť.

05fe271761d13e06d6783a23adcb9832/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

HAVEL & PARTNERS je jedinou advokátskou kanceláriou na Slovensku a v Českej republike, ktorá bola zaradená do prestížneho sprievodcu The Legal 500 EMEA Green Guide. Ten zverejňuje zoznam najlepších advokátskych kancelárií zameraných na služby v oblasti udržateľnosti a ekologickej transformácie v regióne EMEA.

"Poradenstvo v oblasti ESG a udržateľnosti je rýchlo rastúcim segmentom našich služieb a dôležitou súčasťou našej obchodnej stratégie. Pomáhame klientom integrovať kľúčové princípy udržateľnosti do ich praxe a radíme im pri nových ekologických príležitostiach. Prechod na udržateľné obchodné modely sa totiž rýchlo posunul z úrovne nadšenia na nevyhnutnú povinnosť pre spoločnosti. Dôvodom sú nielen sprísňujúce sa predpisy a regulácia, ale aj obchodné a ekonomické dôsledky, vďaka ktorým sa prechod na udržateľné fungovanie už teraz stáva významnou konkurenčnou výhodou v podnikaní," hovorí partner Jan Koval.

HAVEL & PARTNERS pomáha klientom pochopiť požiadavky udržateľnosti, ktoré sa týkajú ich podnikania. Disponuje tímom špecialistov na ESG, ktorí poskytujú klientom komplexné poradenstvo v oblasti udržateľnosti, príslušných environmentálnych predpisov a záväzkov alebo v kontexte projektov obnoviteľných zdrojov energie a zeleného financovania.

Kancelária ponúka individuálne poradenstvo vo všetkých právnych, daňových a iných odborných otázkach súvisiacich s ESG. Vykonáva audity súladu s ESG a pripravuje programy ESG na mieru pre spoločnosti – od riadenia dodávateľského reťazca a budovania dôvery investorov až po ochranu zdravia zamestnancov a zodpovedné a udržateľné  verejné obstarávanie.

Aj samotná kancelária pristupuje zodpovedne k vlastnej činnosti a snaží sa presadzovať udržateľný prístup k podnikaniu. Kancelária je zakladajúcim členom platformy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, ktorá podporuje znižovanie uhlíkovej stopy českej ekonomiky tým, že motivuje firmy a pomáha im prejsť na udržateľný spôsob fungovania. Ako prvá advokátska kancelária v Českej republike a na Slovensku sa HAVEL & PARTNERS stala aj súčasťou United Nations Global Compact - medzinárodnej iniciatívy OSN na podporu udržateľnosti, rovnosti a boja proti korupcii.

Legal 500 Global Green Guide je prvým celosvetovým rebríčkom najlepších advokátskych kancelárií, ktoré poskytujú poradenstvo v otázkach klimatických zmien, správy a riadenia a udržateľnosti a prispievajú k "zelenej transformácii". V zozname sa posudzujú právnické kancelárie na základe ich zastupovania klientov v súdnych sporoch a transakciách, ktorých cieľom je zmierniť zmenu klímy, alebo ich zapojenia do regulačného poradenstva a hodnotia sa aj ich vlastné iniciatívy v oblasti udržateľnosti.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk