3.2.2022
ID: 5339

HAVEL & PARTNERS na Slovensku posilnila vedenie o novú partnerku

17a1e280f84af7b75d64782e6349cee5/Gachova_Stikova_Lenka.png
Zdroj: Lenka Štiková Gachová

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS personálne posilnila svoju kanceláriu v Bratislave. Od 1. 1. 2020 preberá časť zodpovednosti s ostatnými partnermi za jej ďalší rozvoj novovymenovaná partnerka Lenka Štiková Gachová. Lenka je špičkovou odborníčkou na právo hospodárskej súťaže vrátane štátnej pomoci a regulácie podľa zákona o neprimeraných obchodných podmienkach. Stala sa tak 31. partnerom HAVEL & PARTNERS.

Lenka  má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním súťažnoprávneho poradenstva na Slovensku a v Českej republike. Spolu s Robertom Nerudom, partnerom zodpovedným za tím špecializujúci sa na oblasť súťažného práva a ekonómie, stála pri jeho založení v HAVEL & PARTNERS (2010). Odvtedy sa  súťažný tím rozšíril na 21 právnikov a ekonómov a stal sa jedným z najskúsenejších, najväčších a najdynamickejšie rastúcich nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v celej strednej Európe.

Lenka sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti kartelov, zneužitia dominantného postavenia, súťažnoprávneho posudzovania fúzií a akvizícií a štátnej pomoci. Pomáha klientom aj v oblasti súťažnej compliance a  zastupuje ich vo všetkých uvedených oblastiach pred Protimonopolným úradom Slovenskej Republiky, Európskou komisiou ako aj pred českým Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a tiež pred súdmi vo všetkých oblastiach súťažného práva.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracovala celkom osem rokov na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže na rôznych právnych pozíciách, naposledy ako riaditeľka Odboru výroby a služieb Sekcie hospodárskej súťaže, kde sa venovala najmä problematike zneužitia dominantného postavenia a vertikálnym dohodám.

„Lenka je kľúčovým členom nášho tímu a vďaka jej profesijným skúsenostiam, dlhoročnej práci v oblasti hospodárskej súťaže a manažérskym schopnostiam sa bude z pozície partnerky ešte intenzívnejšie podieľať na vedení slovenskej kancelárie, vedeniu tímu hospodárskej súťaže aj rozvoji  biznisu v tejto oblasti,“ hovorí partner kancelárie Robert Neruda. Veľmi ma teší, že vďaka Lenke posilníme i ženský faktor v riadení našej súťažnej praxe aj bratislavskej kancelárie a tak získame viac rozvahy, empatie a nadhľadu, vlastností v ktorých ženy na manažérskych pozíciách často vynikajú,“ zdôrazňuje Robert Neruda.

„Som potešený, že sa nám darí vychovávať z mimoriadnych právnických talentov ďalšiu generáciu špičkových senior odborníkov a manažérov, ktorí dlhodobo poskytujú nadštandardnú kvalitu služieb, na ktorú sú naši klienti zvyknutí, a ktorí podporujú špičkovou úrovňou svojej práce značku a dôveryhodnosť našej kancelárie,“  dodáva Jaroslav Havel, riadiaci partner kancelárie.

To dokazujú i pravidelné víťazné pozície v prestížnych medzinárodných a lokálnych právnických rebríčkoch v oblasti súťažného práva. Minulý rok si kancelária na Slovensku  v rebríčku TOP 10 najväčších právnických kancelárií, ktorý podľa kombinovaných merateľných kritérií zostavuje denník Denník SME a The Slovak Spectator odniesla víťazstvo  v oblasti  práva hospodárskej súťaže a stala sa tak najúspešnejšou kanceláriou pre túto oblasť na Slovensku.


 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk