7.12.2018
ID: 4289

KUTAN & PARTNERS s.r.o. členom European Employment Lawyers Association

a1ae5cdcede6245bea1ffdb0708dbc18/Kutan & Partners.jpg
Zdroj: KUTAN & PARTNERS

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s.r.o. sa prostredníctvom advokátky JUDr. Doroty Ďurianovej stala členom European Employment Lawyers Association (EELA).

Mgr. Ján Kutan, partner advokátskej kancelárie KUTAN & PARTNERS s.r.o.: „Členstvom v EELA posilňujeme našu pozíciu renomovaného právneho poradcu v oblasti pracovného práva. Význam členstva v EELA vidíme v aktívnom zaoberaní sa otázkami pracovného práva, výmene skúseností a v nadviazaní spolupráce, prostredníctvom ktorej dokážeme potreby našich klientov uspokojiť vo väčšine európskych krajín.“

JUDr. Dorota Ďurianová, partnerka advokátskej kancelárie KUTAN & PARTNERS s.r.o.: „V súvislosti s tým, ako sa rozširuje základňa našich zahraničných klientov, postupne rastie aj počet cezhraničných právnych problémov, ktoré riešime. Spojenie so združením odborníkov ako je EELA je pre nás a aj pre našich klientov jednoznačne krokom vpred.“Rajská 15/A, 
811 08 Bratislava 

Tel.:     +421-2-21 201 010
e-mail:  info@kutan.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk