22.11.2016
ID: 3534

Lenka Šubeníková je novou partnerkou advokátskej kancelárie Čechová & Partners

11b8eac2fd2dcb0eed4fee65ab143981/CP_logo.png
Zdroj: ČECHOVÁ & PARTNERS

Tlačová správa

Čechová & Partners, popredná slovenská advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne poradenstvo, s radosťou oznamuje, že Mgr. Lenka Šubeníková sa s účinnosťou od novembra 2016 stala jej novou partnerkou. Lenka svojím príchodom posilní tím a ponuku služieb advokátskej kancelárie v oblasti korporátnych záležitostí, pričom sa špecializuje na právo obchodných spoločností/fúzie a akvizície, nehnuteľnosti a pracovné právo. Lenka doposiaľ pôsobila ako advokátka na pozícii Counsel v advokátskej kancelárii Wolf Theiss.

Lenka Šubeníková

Lenka Šubeníková

Lenka ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003, je členkou Slovenskej advokátskej komory a hovorí plynule slovensky, anglicky a nemecky. Počas svojej predchádzajúcej praxe sa vo veľkej miere venovala rozličným typom projektov v oblasti fúzií a akvizícií a získala bohaté skúsenosti v obchodnej oblasti vrátane napríklad vnútroštátnych a cezhraničných transakcií, akvizícií, predajov, spoločných podnikov a vnútropodnikových reorganizácií, ako aj bežných korporátnych záležitostí. Pokiaľ ide o právo nehnuteľností, Lenka zastupovala klientov najmä pri nadobúdaní a predaji nehnuteľností, ako aj pri developerských projektoch a zameriavala sa taktiež na oblasti nájomného a stavebného práva. Lenka má zároveň rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva v otázkach pracovného práva. Lenka bola uvedená ako odborníčka v oblasti práva obchodných spoločností a M&A v publikáciách Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000 a v oblasti práva nehnuteľností a stavebníctva bola odporúčaná v publikácii Legal 500.

Lenka bude poskytovať právne poradenstvo predovšetkým v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností a pracovného práva, a zároveň bude partnerkou zodpovednou za „German Desk“ – oddelenie kancelárie poskytujúce služby nemecky hovoriacim klientom.

„Lenka je veľmi vítaným novým členom našej kancelárie,” hovorí Tomáš Rybár, Managing Partner kancelárie. “Snúbi sa v nej výborné chápanie ako právneho systému, tak aj trhového prostredia a bude osobitným prínosom pri poradenstve klientom z nemecky hovoriacich krajín. Jej znalosti a kvalifikácia budú skvele dopĺňať prax a štandardy uplatňované v kancelárii Čechová & Partners.“

Lenka svoj príchod do Čechová & Partners komentovala nasledovne: „Mám veľkú radosť, že sa stanem súčasťou takej významnej slovenskej advokátskej kancelárie. Teším sa, ako v spolupráci s mojimi novými kolegami rozšírime spektrum služieb spoločnosti v prospech našich klientov.“


ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

Štúrova 4
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 544 144 41
Fax: +421 2 544 345 98
e-mail: office@cechova.sk

PFR_2016_Hospodarska_sutaz

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk