22.1.2013
ID: 66

Lucia Regecová vedúca advokátka

7d84e0fc32884cb2c1470338649f52c1/logo G&C.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

Lucia Regecová bola s platnosťou od 1. januára 2013 menovaná vedúcou advokátkou v advokátskej kancelárii Glatzová & Co.

JUDr. Lucia Regecová

JUDr. Lucia Regecová

JUDr. Lucia Regecová je členkou tímu advokátskej kancelárie Glatzová & Co. od roku 2009. Od 1.7.2012 vedie slovenskú pobočku. Vo svojej praxi sa špecializuje na právo obchodných spoločností, finančné právo, pracovné právo a sporovú agendu. V roku 2002 absolvovala právnickú fakultu na Katolíckej univerzite v Lubline (Polsko), doktorát získala v roku 2005 na Trnavskej univerzite. Advokátkou je od roku 2007. Vo svojom voľnom čase sa venuje prevažne cestovaniu, korčuľovaniu ako aj iným športom, rada trávi čas v prírode.


Glatzová & Co., s.r.o.

Apollo Business Center
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

Jiří Sixta, partner pověřený řízením SK pobočky
e-mail: jiri.sixta@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk