7.3.2017
ID: 3634

Lukáš Michálik sa stal novým partnerom advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský

b128792ef051cdaeb5bb43ec744523f6/Hamala Kluch Viglasky.png
Zdroj: Hamala Kluch Víglaský

Od januára 2017 bol za partnera advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský vymenovaný Lukáš Michálik, ktorý sa tak pripája k trom zakladajúcim partnerom - Romanovi Hamalovi, Martinovi Kluchovi and Petrovi Víglaskému. Rozšírenie tímu partnerov tak reflektuje rast obchodných aktivít kancelárie a jej pripravenosť čeliť novým profesionálnym výzvam.

Lukáš Michálik

Lukáš Michálik

Lukáš Michálik začal svoje pôsobenie vo firme v roku 2006 ako jeden z prvých členov tímu novovzniknutej advokátskej kancelárie. Od svojho nástupu preukazoval mimoriadne osobnostné a profesionálne kvality, uplatňovaním ktorých sa v krátkom čase stal jedným z najcennejších členov tímu Hamala Kluch Víglaský.

“Neustály rast aktivít firmy si vyžiadal potrebu rozšírenia tímu a zmeny v jeho štruktúre. Vymenovaním nového partnera HKV tak chceme trhu vyslať signál, že sme pripravení na ďalší rast a dosahovanie nových profesionálnych cieľov,“ hovorí Roman Hamala, zakladajúci partner kancelárie Hamala Kluch Víglaský.

Lukáš Michálik vyštudoval Právnickú fakultu na Univerzite Karlovej v Prahe a následne získal titul  LL.M. na jednej z najlepších svetových univerzít – University of California, Berkeley v Spojených štátoch amerických.

V rámci svojej 10-ročnej praxe sa zameriaval na korporátne právo, M&A, oblasť bankovníctva a financií a právo nehnuteľností. Počas doterajšej kariéry participoval na mnohých komplexných projektoch vrátane prelomových a hodnotovo významných transakciách v rámci Slovenskej republiky.  Pravidelne sa podieľa na právnom a obchodnom štruktúrovaní transakcií klientov, a to od ich vytvárania, počas trvania transakcií až po konečnú implementáciu.

“Sila našej kancelárie vždy vychádzala z vysokej kvality poskytovaných právnych služieb a flexibilného prístupu orientovaného na dosahovaný cieľ, čo vysoko oceňujú ako naši medzinárodní tak aj domáci klienti. Lukáš profesionálne rástol s našou kanceláriou a výraznou mierou sa tiež podieľal na jej budúcom smerovaní. Je to skúsený právnik s neobyčajným zmyslom pre biznis, ktorý dopĺňa výnimočnými osobnostnými a manažérskymi danosťami. Z týchto dôvodov sme radi, že sa novým partnerom našej kancelárie stal práve človek týchto kvalít,” dodal Roman Hamala.


Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Poštová 3
811 06 Bratislava

Tel: +421 2 5441 0160
e-mail: office@hkv.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk