9.4.2021
ID: 5062

Martin Provazník rozšíril rady partnerov bpv BRAUN PARTNERS v Bratislave

2e28ce0064edbbef97764d82d1ef59f9/bpv braun partners.png
Zdroj: bpv BRAUN PARTNERS

Novým partnerom advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS sa k 1. aprílu 2021 stal JUDr. Martin Provazník. Počet partnerov bpv v Prahe a Bratislave sa tak začiatkom jari zvýšil na deväť.

„Martin Provazník je skvelý advokát a ja som veľmi rád, že ho môžeme medzi nami privítať. Rozšírenie okruhu partnerov je symbolom kontinuálneho úspešného rastu našej advokátskej kancelárie a jej rešpektovaného postavenia, čo nás pochopiteľne teší,“ uviedol Arthur Braun, managing partner bpv.


Martin Provazník je advokátom od roku 2008 a vo svojej praxi sa zameriava na riešenie sporov, insolvencie, korporátne právo, zmluvné právo a IP/IT. Pred nástupom do bpv bol partnerom v advokátskej kancelárii bnt attorneys in CEE, kde viedol prax v oblasti riešenia sporov. Zastupuje široké spektrum klientov od fyzických osôb až po nadnárodné korporácie.

Popri praktických právnych skúsenostiach je činný aj v publikačnej sfére, kde pravidelne prispieva do slovenských médií. Je členom INSOL Europe, VIAC (Vienna International Arbitral Centre) a YAAP (Young Austrian Arbitration Practitioners), zároveň pôsobí ako člen Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory či v predsedníctve SAEI (Slovenská asociácia exportérov a importérov). Je zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu v Prahe a vo Viedni. Martin bol ocenený v rámci Via Bona Award za odbornú pomoc pri systematickej zmene osobných bankrotov a režimu bezdlžnosti na Slovensku. Hovorí slovensky, anglicky a nemecky.

Nový partner sa bude naďalej zameriavať najmä na riešenie sporov, jeho pozornosti však neunikne vzhľadom na aktuálnu situáciu a narastajúci dopyt ani oblasť insolvencií. „Veľmi si vážim možnosť ďalej rozvíjať dobré meno, ktoré bpv má,“ uviedol Martin Provazník.

Igor Augustinič, partner bratislavskej kancelárie, menovanie komentoval: „Sme veľmi radi, že sa náš tím rozrástol o ďalšieho partnera. Martinovo menovanie predstavuje ďalší dôležitý krok pri rozširovaní nášho pôsobenia na slovenskom trhu i v strednej Európe.“


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk