Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
4.3.2022
ID: 5370

Monitorujte legislatívny proces od návrhu až po zverejnenie v Zbierke zákonov

5b242fdfe3f09a873faf3c9a89599853/Obrazek1.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Získajte denné aktualizácie pripravovaných zmien v legislatíve

Monitor legislatívneho procesu vás informuje o všetkých pripravovaných zmenách v legislatíve v procese vytvárania právneho predpisu až po zverejnenie predpisu v Zbierke zákonov

Monitor legislatívneho procesu ASPI:

  • Poskytuje prehľadné informácie o všetkých posunoch v rámci vytvárania právneho predpisu až po zverejnenie predpisu v Zbierke zákonov.
  • O všetkých zmenách v legislatíve ste informovaní notifikačným mailom.
  • Notifikačný email obsahuje stručný popis, odkaz na derogácie predpisov (odkazy na ďalšie predpisy, ktorých sa zmena týka) a aktuálny stav daného návrhu v legislatívnom procese.
  • Notifikačný email o zmenách v legislatívnom procese je zasielaný na váš email na dennej báze.
  • Zmeny v legislatívnom procese monitorujeme v priebehu celého jeho vývoja.

Náhľad notifikačného mailu, ktorý informuje o zmenách v legislatívnom procese.

Informácie o pripravovaných zmenách v legislatívnom procese si viete pozrieť aj priamo v konkrétnom predpise, ktorý vás zaujíma.

Jednoduchšia orientácia vďaka prideleným statusom pripravovaných predpisov:

  • v procese = prebiehajúci legislatívny proces
  • vyhlásené = schválené dokumenty legislatívneho procesu
  • ukončené = neschválené dokumenty legislatívneho procesu

Ak vás zaujíma Monitor legislatívneho procesu, zanechajte kontakt, obchodný zástupca vás bude čoskoro kontaktovať.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk