6.5.2013
ID: 149

Na návšteve u Dvořák Hager & Partners

b55d55a3adaac800022fdead3e1a8d59/DHP_barva_CZ.PDF-page-001.jpg
Zdroj: shutterstock.com

eFocus


„Klienti nás vnímajú ako česko - slovenský trh. Chcú mať služby z jednej ruky. Naše kancelárie spolupracujú už štyri roky a tak bolo spojenie logickým krokom,“ hovorí za kanceláriu Dvořák Hager & Partners Stanislav Dvořák a Bernhard Hager.

     
 Fakty    
     
 Názov:   Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
 Adresa:   Cintorínska ul. 3/a, 811 08 Bratislava
 Založenie:   2013 
 Právnikov:   26
 Celkovo:   40
 Ocenenie:   k dispozícii >>>tu
     
     
Rozhovor so Stanislavom Dvořákom a Bernhardom Hagerom

 Stanislav Dvořák  Bernhard Hager
 Stanislav Dvořák  Bernhard Hager
   
Aká je charakteristika vašej novo spojenej kancelárie?
Stanislav Dvořák (S.D.): „V oblastiach, ktorým sa venujeme, chceme klientov sprevádzať. Nie sme firma len na projektovú prácu, kedy si nás klienti vezmú len na konkrétny projekt. Pracujeme s našimi klientmi dlhodobo, rozumieme ich biznisu. Spojenie s Bernhardom Hagerom nám umožňuje toto pôsobenie rozšíriť i na prácu, ktorá má česko - slovenský, cezhraničný prvok.“
Bernhard Hager (B.H.): „Firmy založili dvaja právnici, ktorí pracovali v mezinárodných firmách, potom založili svoje kancelárie a mnoho rokov ich sami rozvíjali. Vieme, ako biznis funguje. Vieme, ako komunikovať s podnikateľmi, pretože sami vieme, ako podnikať.“

Spojením sa z vás stala medzinárodná firma. Napriek tomu kladiete hlavný dôraz najmä na český a slovenský trh.
B.H.: „Je to tak.“
S.D.: „Neplánujeme prevratnú expanziu na ďalšie trhy. Aj preto, že etablovať sa na novom trhu je náročné. Hocikedy, pokiaľ nemáte miestnu základňu, tak i nemožné. Tam, kde jsme, tam chceme byť dobrí. Budovanie pobočiek, ktoré v miestnom prostredí nebudú zakotvené, není pre nás.“

Aké sú najdôležitejšie momenty v histórii vašich jednotlivých kancelárií? Čo tvorí know-how kancelárie nové.
B.H.: „Som „jeden malý“ Rakušan, ktorý naozaj žije na Slovensku a v Česku. A mám za sebou klientov z Rakúska a Nemecka. Poznám tiež dobre rakúske a anglické zákony.“
S.D.: „Náš vývoj bol kontinuálny. Toto spojenie je darček k desiatemu výročiu firmy (smiech). Rástli sme medziročne organicky, mnoho klientov a kolegov je s nami celých desať rokov. Nevidím tu zvraty, ale plynulý a logický vývoj.“

Zaujíma ma základná otázka – prečo?
B.H.: „Jedna vec je, že klienti to chcú. Budem hovoriť za rakúskych a nemeckých klientov. Tí nás vnímajú ako česko - slovenský trh. Chcú mať služby z jednej ruky. Druhá věc je tá, že to pre nás bol logický krok. Spolupracujeme už štyri roky.“
S.D.: „Je to krok, ktorý od nás čakajú naši klienti, obchodní partneri a spolupracujúci kancelárie v zahraničí. Je pre nich výhoda, že im dokážeme ponúknuť pokrytie na celom česko-slovenskom trhu. Výhoda je to i pre našich zamestnancov, ktorým spoločná firma dáva väčšiu perspektívu a priestor pre ich vlastný rast.“

Nie je neobvyklé, že má česká kancelária na Slovensku pobočku. V čom je model spojenia pod jednou firmou lepší?
S.D.: „Je potreba dobre poznať a rozumieť všetkým trhom, na ktorých pôsobíte. Byť s nimi zrastený a patriť do nich. To se ťažko vytvára, pokiaľ trh iba obsadzujete výsadkom zo zahraničia. Obe naše firmy sú na trhoch etablované. Naše desať rokov...“
B.H.: „Naše sedem.“
S.D.: „...takže tu i tam sme súčasťou trhu a poznáme ho.“
B.H.: „Keď otvoríte pobočku a zoženiete troch advokátov, musia se najesť a rásť spolu...“

V čom sú naše trhy iné?
S.D.: „Z našej skúsenosti a projektov vidíme, že si sú trhy podobné. Český právny trh pôsobí vo vicerych smeroch ako určitý vzor pre slovenskú prax. Slovensko sleduje českú judikatúru, literatúru a legislatívu viac než je tomu naopak. Vplyv je jednostrannejší. Štandardy, spôsob práce a mentalita sú si ale veľmi blízke. Napriek blízkosti je dôležité, aby sa slovenská práca realizovala zo slovenskej kancelárie.“

Aké vízie vkladáte do spojenia vašich kancelárií?
S.D.: „Chceme patriť medzi popredné firmy, ktoré sú na týchto trhoch etablované. Chceme byť vnímaný ako česko - slovenská firma a byť spoľahlivým partnerom a dodávateľom právnej práce pre našich klientov. Pre našich právnikov chceme byť firmou, kde budú vidieť svoju osobnú príležitosť.“

Sú konkrétne výsledky, ktoré budú znamenať, že spojenie bolo úspěšné?
S.D.: „Fúzie tohto typu často vznikajú tak, že sa premaľuje firma, urobí sa nový vývesný štít a pre novú inštitúciu sa potom hľadá obsah. My to máme inak. Mnoho rokov spolupracujeme, máme za sebou mnoho spoločných projektov. To, čo sme urobili, je prirodzený dôsledok toho, kam naša spolupráca dospela. Úspech tu už je. 

Aké praxe sú pre vás sťažené?
B.H.: „Na Slovensku sme číslo jedna v životnom prostredí. Je to nový odbor a kolegovia mu doteraz neprikladali taký význam. Pre firmy je to ale veľmi dôležité. Bude viac regulácie, aj obyvateľstvo je na to citlivejšie. Každý väčší projekt musí byť v súlade so zákonom a byť tak dobre pripravený.“
S.D.: „Naša firma sa profiluje ako „osobný právnik pre firmy“. Pokrývame oblasti práva, ktoré sú relevantné v súvislosti s podnikaním, biznisom. Máme štyri hlavné oblasti praxe – tranzakcie, korporátne právo, pracovné právo a už spomenutú reguláciu v oblasti životného prostredia, výstavby a infraštruktúry. Túto líniu by sme chceli v Prahe vystavať a zrkadlovo našu expertízu a skúsenosti z prvých troch menovaných oblastí využijeme pre rozvoj bratislavskej praxe.“

Kto je vašim typickým klientom?
S.D.: „Veľká čast našich klientov – a hovorím za Prahu – má vzťah k obom trhom. Odťiaľ vychádzal dopyt. Previazanosť medzi našími trhmi je najintenzivnejší zo všetkých lokálnych jurisdikcií. Zahraniční investori a nadnárodné spoločnosti často vnímajú Českú republiku a Slovensko, poprípade ešte Maďarsko a Poľsko ako jeden trh a nerozlišujú. Pravidlom je, že naši klienti majú záber, ktorý presahuje lokálny trh. Zaujímavou prácou ale samozrejme robíme aj pre klientov, ktorí pôsobia len na jednom z týchto trhov.“
B.H.: „Na Slovensku sú naším typickým klientom predovšetkým stredné firmy. Pracujeme ale aj napríklad pre svetového lídra v cemente, alebo naopak malého rakúskeho podnikateľa predávajúceho nábytok.“

Sú praxe, v ktorých vidíte „budúcnosť“?
S.D.: „Všeobecnejšie regulácie a compliance. Regulatorika sa prelína všetkými oblasťami, ktorým sa venujeme a pribúdať jej naďalej bude. Je tu potenciál do budúcnosti.“

Ako sa ekonomická recesia prejavila na Slovensku?
B.H.: „Pred dvoma rokmi nemal veľký význam insolvenčný zákon a teraz je dôležitý. Podobne pracovné právo. Reštrukturalizujeme firmy, klienti prepúšťajú.“

A na trhu právnych služieb?
B.H.: „Tam je cenový tlak. Medzinárodné, veľké firmy majú iné ceny ako pred krízou. Na druhú stranu je to pre nás dobré, našimi klientmi sú veľké firmy, ktoré se skôr nedívali na ceny a angažovali iba najväčšie medzinárodné kancelárie. Teraz porovnávajú a prechádzajú k nám .“
S.D:: „Tieto vzorce chovania boli aj v Česku. My sme našťastie od roku 2008 obratovo vzrástli o sto percent.“

Máte cez tridsať právnikov, aké je konkrétne rozloženie síl?
S.D.: „Špecializácia prebiehá od advokátov, koncipienti sa pohybujú vo všetkých oblastiach.“

Preferujete skôr výchovu nového advokáta alebo získanie skúseného?
B.H.: „S výchovou máme lepšie skúsenosti.“
S.D.: „Záleží na ľuďoch. Je to tak aj tak. Nedávno k nám prešla s jednou koncipientkou na partnerskú pozíciu z Schönherr skúsená advokátka Veronika Odrobinová. Dívame sa z hľadiska spoločných hodnôt, čo je nejlepšie. Nebránime sa „mini týmom“, keď prídu z nejakej firmy dvaja traja právnici.“
B.H.: „Dôsledok kríze je to, že voľní na trhu bývajú dosť dobrí ľudia. My sme zase atraktívni pre právnikov z medzinárodnych firiem.“

Aké máte vy osobne požiadavky na ľudí, ktorí vo vašej kancelárii pracujú?
S.D.: „To, čo sa osvedčilo ako najuniverzálnejšie kritérium, je zaujatie pre právnickú prácu. Koho to baví a vidí v tom seberealizáciu, nie len peniaze a status, u toho je predpoklad, aby sa nám spoločne pracovalo dobre. Ďalej samozrejme loajalita, odborná schopnosť.“
B.H.: „Napríklad u životného prostredia nemusí byť právnik vyložene technik, ale musí mať záujem, byť zapálený.“

 

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk