1.11.2013
ID: 997

Na návšteve v PETERKA & PARTNERS

a27536b74d407ef3f652223f3316781a/Peterka.png
Zdroj: shutterstock.com

eFocus

„Podľa reflexie, ktorú mám od našich klientov, patríme jednoznačne k frankofónnej špičke na Slovensku a sme v tom jednotkou na právnom trhu,“ hovorí Přemysl Marek, vedúci slovenskej pobočky PETERKA & PARTNERS, jednej z najväčších česko – slovenských kancelárii v Európe.

     
Fakty    
 
Názov:   PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária organizačná zložka
Adresa:   Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava
Založenie:   2001 
Právnikov:   20 (celosvetovo 130 právnikov a daňových poradcov)
Celkovo:    25
Ocenenie:   Právnická firma roka 2013, veľmi odporúčané právnické kancelárie (pracovné právo)
    Právnická firma roka 2013, odporúčané právnické kancelárie (developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie)
    Hodnotenia v publikáciách Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global, IFLR1000
     
Rozhovor: Přemysl Marek, Partner

Peterka & Partners 1


PETERKA & PARTNERS - ste česká advokátska kancelária s pobočkou na Slovenku?
„Sme historicky českou advokátskou kanceláriou, ktorá sa rok po tom, čo vznikla v Čechách, rozhodla expandovať na Slovensko a tu ten český prvok začína ustupovať. Od toho momentu sme prestali byť českou advokátskou kanceláriou, stali sme sa česko – slovenskou kanceláriou a teraz sme plne regionálnou kanceláriou, ktorá už nie je česko – slovenská. Máme  pobočky v deviatich krajinách, a to sú Česká republika (Praha), Slovensko (Bratislava, Poľsko (Varšava), Ukrajina (Kyjev), Bulharsko (Sofia), Rumunsko (Bukurešť), Rusko (Moskva), Bielorusko (Minsk) a najnovšou krajinou je Maďarsko (Budapešť).“

Aké by ste vyzdvihli najpodstatnejšie míľniky v rozvoji kancelárie?
„Mali sme šťastie v tom, že sme sa dostali do druhej zakladajúcej vlny advokátskych kancelárií. Neboli sme v  prvej, ani vekom, ani sme neboli uspôsobení, aby sme sa dostali do porevolučnej prvej vlny. Ale rozhodne sme v druhej vlne, ktorá mala veľkú výhodu v tom, že čerpala z ekonomického rastu našich krajín a  potenciálu na úrovni právnych služieb. Na konci deväťdesiatych rokov a na počiatku nového tisícročia boli právne služby vo východnej Európe tvorené hlavne z dvoch kategórií: národné, relatívne malé kancelárie a  nadnárodné kancelárie. Druhá vlna nám umožnila rýchlu expanziu, možnosť rozhodnúť sa ísť do ďalších krajín a potom začať tvoriť sieť pobočiek. Ťažko by sa tvorila v súčasnej situácii. Možnosť, ktorú nám dala ekonomická expanzia, sme podľa môjho názoru využili. To je tá výhodná časť, ten prvý blok. Problematickejšie to začalo byť v situácii, keď nastala ekonomická kríza a my sme riešili, či v krajinách, ktoré boli krízou dotknuté najviac, máme zostať alebo nie, či ich máme viac rozvinúť alebo nie. Rozhodli sme sa pre investíciu a myslím si, že to je jeden z  hlavných rozdielov medzi nami a našimi kolegami, ktorí tiež v tej dobe zvažovali, či ostať alebo odísť. Rozhodli sme sa, že zisk, ktorý vytvoríme, nespotrebujeme, ale budeme ho investovať.“

Vaša kancelária je naozaj úctyhodná, a to nehovorím len preto, že sedím tu u vás. Myslím, že nie je žiadna iná česko – slovenská advokátska kancelária, ktorá by takto komplexne pokrývala toľko krajín. Svojho druhu ste vizionári v tejto časti Európy. Bolo to tak vždy v kancelárii PETERKA & PARTNERS, boli od začiatku ambície ísť ďalej, alebo postupom času ste zistili, že toto je výhodná cesta, ktorú klienti vyžadujú a má zmysel sa uberať týmto smerom?
„My sme na túto tému mali výraznú diskusiu na úrovni equity partnerov našej kancelárie. Máme za to, že historické výsledky ukazujú, že rozhodnutie ísť týmto smerom bolo správne. Medzi spoločníkmi o tom prebieha diskusia vždy, keď sa rozhodujeme o tom, či budeme expandovať do ďalšej krajiny.“

K tomu sa ešte vrátime, ale teraz aktuálne vaša prax. Snažil som sa ju vypísať, ale máte veľmi široké portfólio. Nie je možné zmieniť všetky praxe, ktorým sa venujete, ale niektoré určite považujete za tie dôležité. Ktoré to sú?
„Odpoviem na túto otázku trochu inak. Snažíme sa byť kanceláriou, ktorá má v porovnaní s konkurenciou iné vedenie a iný hlavný produkt, ktorý sa snažíme klientom ponúkať. Tým produktom je to, že sme schopní či už slovenskej, českej, ale hlavne nadnárodnej klientele, ktorá tvorí gro nášho portfólia, ponúknuť jednotný prístup, jednotnú cenu a pokiaľ to ide, tak štandardizovanú službu. Znie to možno populisticky, ale na našom trhu právnych služieb sme sa stretli s tým, že veľa klientov ocení, keď budú hovoriť s jedným človekom a on im je schopný zabezpečiť určitú službu na viacerých trhoch za čo najnižšie náklady pri čo najmenšom časovom involvemente. To je to, čo si myslím, že naša kancelária dokáže urobiť ako jediná v našom regióne. Samozrejme, máme tu konkurenciu hlavne zo skupiny nadnárodných kancelárií, ale sme schopní poskytnúť kompetitívnejšiu cenu. Napríklad exportné financovanie – to je právna agenda, ktorú sme národným exportérom schopní spracovať komplexne, jednoducho a rýchlo. Kancelárií, ktoré robia exportné financovanie nie je mnoho a väčšinou sú to práve relatívne nákladné nadnárodné kancelárie. Alternatíva môže byť pre klientov hlavne z nášho regiónu veľmi zaujímavá. Čo sa týka ostatných oblastí, my sme kancelária, ktorá je univerzálna. Myslím, že na dnešnom trhu slovenských a českých právnych služieb si nemôžete dovoliť byť špecializovanou kanceláriou s dvadsiatimi, alebo v Čechách päťdesiatimi hlavami. Trh takýto prístup neumožňuje. Samozrejme chceme, aby sme boli považovaní za kanceláriu špecializovanú na exportné financovanie, na developerské projekty, alebo na reštrukturalizácie.“

Peterka & Partners 2

Existujú nejaké praxe, ktoré je výhodné si držať pri vašom smerovaní na východnú Európu? Možno sa mýlim, ale napríklad väčšie role hrá v niektorých krajinách energetické právo...
„Jednoznačne. Napríklad teraz menej populárne právo v oblasti fotovoltických projektov bolo dlho jadrom práce v našich kanceláriách v Bulharsku a Rumunsku. Teraz to tak už nie je a kancelária sa vyvinula iným smerom. No neznamená to, že by sme v tejto oblasti nejako stratili kompetenciu. V určitom čase na určitom trhu buď budete robiť konkrétnu službu v aktuálnom prúde, alebo budete všeobecná kancelária a robiť široký záber. Nám sa podarilo to, že máme širokú základňu a široký záber.“

Myslíte širokú základňu z hľadiska počtu?
„Z hľadiska schopnosti uniesť nielen úzko špecializovaný projekt.“

Takže z hľadiska aspektov, ktoré prinesie podnikateľský život.
„Presne tak, skrátka udržať si klienta nie len pri konkrétnej akvizícii, ale dokázať mu poskytnúť širšiu službu. Širšia služba vás ako kanceláriu núti k tomu,  že potrebujete viac právnikov, ktorí nebudú špecializovaní na právo duševného vlastníctva, na energetiku, na čisto realitné projekty, musíte byť univerzálnejší. Zároveň ak ste dostatočne veľkou kanceláriou, tak dokážete mať jednotlivé tímy, ktoré dokážu viesť špecializovaný, úzko profilovaný projekt.“

Myslíte si, že je to dôsledok toho ako sa trh právnych služieb celkovo vyvíja a toto je trend, ktorým pôjde? Nazval by som to asi full service, ale znie to trochu hlúpo, pretože je to taký biznis full service. Nebude to skôr vec individuálneho záujmu, že tie kancelárie si to vybrali, pretože im to viac vyhovuje?
„Odpoveď na otázku je aj tak aj tak. Sú kancelárie, ktoré sa mohli do tejto situácie dostať preto, lebo sa jednoducho organicky vyvinuli a sú kancelárie, ktoré sa mohli dostať do danej situácie preto, lebo vedenie sa rozhodlo, že bude plávať týmto prúdom. Myslím si, že trh právnych služieb na Slovensku nie je až tak kompetitívny ako napríklad v Čechách, ale domnievam sa, že sa bude vyvíjať podobným spôsobom. Právnických fakúlt máme na Slovensku šesť, chrlia neuveriteľné množstvo absolventov každý rok, každý rok máme viac advokátov, každý rok prejde advokátskou skúškou veľa nových tvarí, čo je samozrejme dobré, je to prirodzené. Ale trh sa sýti a dopyt po advokátoch nerastie, čiže musíte byť kompetitívnejší.“

Hovoril ste o tom, že tie „celoeurópske vízie“ sú neustále živé a diskutuje sa o nich. Aké konkrétne vízie sú pre slovenskú pobočku? Kam by ste ju radi smerovali, poprípade kam už teraz aktuálne smeruje?
„Ako jedna z mála advokátskych kancelárií sme v minulom roku rástli, počtom právnikov, i obratovo. Narástli sme asi o 15% oproti minulému roku obratovo a dostali sme sa blízko ku kritickej hranici počtu právnikov. Teraz je nás v Bratislave 20. Našou snahou je pohybovať sa na Slovensku niekde medzi 20 – 25. To z nás robí jednu z najväčších kancelárií na Slovensku.“

Určite budete v prvej trojici.
„Blížime sa ku kritickej hranici, nad ktorú už musíte robiť trošku inú službu v tom smere, že už naozaj zvažujete ako predávať právnu službu, targetovať vašich klientov, viesť vašu právnu prax. Už to nie je len o spracovávaní konkrétnej právnej agendy, ktorú vám klient na odporučenie iného klienta dá, takže to vyžaduje oveľa viac úsilia. Samozrejme sú kancelárie, ktoré svojím historickým vývojom môžu byť v inej pozícii, ale kancelárií s 25 právnikmi na Slovensku nie je mnoho. Trh unesie takýchto kancelárií relatívne málo. Rozhodne to nikdy nebudú kancelárie, ktoré sú úzko špecializované na nejakú konkrétnu jednotlivú agendu.“

Ten trh by to možno uniesol ešte pred piatimi, šiestimi rokmi ale dnes už nie. Z hľadiska toho, či sa bude rapídne meniť, ste skôr optimista, pesimista, alebo realista?
„Čo je nové na slovenskom trhu je to, že ustupuje časť ako objemom, tak i honorárovo, ktorú platí zahraničná nadnárodná klientela, ale zase rastie schopnosť a chuť strednej a vyššej národnej podnikateľskej vrstvy objednávať si vyšší štandard právnych služieb.“

Peterka & Partners 3

Je to podľa vás dobre?
„Určite. Od mnoho mojich kolegov budete počuť, že vo veľa prípadoch je finančne, i profesionálne oveľa príjemnejšie pracovať so stredným slovenským podnikateľom, než pracovať ako advokát veľkej nadnárodnej korporácie, pretože v mnohých prípadoch je slovenský klient veľmi vďačný za rozdielny spôsob poskytovania právnych služieb, než na ktorý bol predtým zvyknutý, na rozdielnu kvalitu a je ten rozdiel naozaj ochotný zaplatiť. Ten rovnaký prístup rozhodne nenájdete pri veľkých nadnárodných korporáciách, ktoré sa vás snažia tlačiť nákladovo oveľa viac, než kde ste boli pred desiatimi rokmi. Myslím si, že po určitej vlne zlacňovania právnych služieb sme sa dostali do fázy stabilizácie, čo ja veľmi vítam a podľa mňa dumpingové tendencie určitých kancelárií narazili na svoje dno. Samozrejme sa ale môžem mýliť. Myslím si, že klient už na slovenskom trhu vie kedy približne naráža na podozrivo nízku cenu a nie je ju vždy schopný nahradiť kvantitou. Neexistuje dôvod, aby veril, že tu nie je iný zámer, než predať konkrétnu právnu službu a nie potenciál do budúcnosti. Trh je v cenovej oblasti na Slovensku stabilizovaný. Prial by som si, aby bol stabilizovaný tak ako vo Viedni a dúfam, že nebude tak pokrivený, ako je napríklad v Poľsku.“

Základným mottom vašej kancelárie je „integrované poskytovanie služieb“. Je medzi vašimi teraz už deviatimi kanceláriami slovenská pobočka niečím výnimočná a iná?
„Vo vzťahu k integrovanému vedeniu, asi nie. Výhoda integrovaného vedenia spočíva v tom, že žiadna z pobočiek nemá akúkoľvek výhodu vo vzťahu k inej. Žiadna z pobočiek nesúperí s inou o klienta. Máme jednotné vedenie a spôsob financovania, takže u nás nie je podstatné, ktorá pobočka zarobí viac peňazí, čo nemusí byť prípad v iných kanceláriách. Ak sme ale v niečom odlišní, tak svojím frankofónnym záberom. Podľa reflexie, ktorú mám od našich klientov, patríme jednoznačne k frankofónnej špičke na Slovensku a sme v tom jednotkou na právnom trhu.“

Prečo teda nemáte pobočku aj vo Francúzsku, poprípade inej frankofónnej krajine?
„Nemali by sme tam pridanú hodnotu, ktorú máme v našich krajinách. Sme primárne advokáti, ktorí poskytujú právne služby v národnom práve, nemáme belgických, francúzskych, alebo kanadských advokátov, a preto náš potenciál poskytovať právne služby v tých konkrétnych jurisdikciách je obmedzený. Samozrejme máme určité možnosti, pán Peterka je zároveň advokát vo Francúzsku. Sme schopní poskytnúť právne služby na základe konkrétnych predpisov v konkrétnych krajinách. Sme súčasťou dvoch veľkých globálnych sietí advokátskych kancelárií, kde spolupracujeme s veľmi kvalitnými partnerskými kanceláriami.“

Keď sa na Slovensku hovorí o významných klientoch z hľadiska iných krajín, tak sa väčšinou hovorí o Rakúsku, alebo Nemecku a frankofónne krajiny nie sú veľmi spomínané. Máte na trhu asi primát, čo sa týka týchto klientov.
„Pokiaľ sa pozriete na štatistiky za posledných desať rokov, ako sa vyvíjali investície na slovenskom trhu, tak na Slovensku významne investovala skupina PSA, vystavala sa tu veľká fabrika. S touto fabrikou sem samozrejme prišlo veľa subdodávateľov, ktorí sú rovnako frankofónni. Jednou z významných investícií je Orange, čo je tiež frankofónna investícia. Výška frankofónnych investícií na Slovensku bola relatívne vysoká.“

Otázkou je, kam sa investície presúvajú. Ak je to smerom na východ, tak máte iste veľkú výhodu.
„Jednoznačne to tak je.“

Nie je tajomstvom, že samozrejme nadnárodné korporácie hľadajú niečo lacnejšie práve smerom na východ. Z tohto hľadiska určite každý chápe to zameranie na východnú Európu.
„Potenciál majú aj české, slovenské, poľské a ruské firmy, ktoré rastú a snažia sa expandovať do ďalších krajín a tu máme rovnako široké pole pôsobnosti. Pomáhame ruskej, slovenskej a aj poľskej klientele v expanzii na trhy, na ktorých pôsobíme. Nie sme už len projektovou a akvizičnou kanceláriou pre nadnárodné skupiny, ktorou sme v minulosti boli.“

Na záver by som sa venoval už len bratislavskému tímu. Hovorili ste, že máte zhruba 20 právnikov. Väčšinou je to ťažké zhodnotiť ľudí z pozície niekoho, kto ich vedie, ale je nejaká vaša osobná charakteristika ako vnímate tím?
„Máme na Slovensku tím, ktorý je zložený hlavne z advokátov a advokátok veľmi pracovitých a dôsledných. Nesnažíme sa v rámci nášho recruitmentu vždy vyberať alebo tvoriť „star“, ale snažíme sa, aby náš tím bol čo možno najviac homogénny a aby nám umožnil poskytnúť klientovi to, čo poskytnúť chceme. To znamená na trhu kompetitívne, kvalitné právne služby. Všetci v našej kancelárii sú výnimočne usilovní a ja sám som veľmi spokojný s tímom, ktorý tu máme.“

Trochu sa vymykáte priestormi od ostatných kancelárií. Bolo to cielené alebo ako dlho ste v týchto priestoroch?
„V týchto historických priestoroch na Kapitulskej sme od počiatku nášho podnikania na Slovensku. Sme tu už trinásty rok a myslím si, že tá voľba bola správna.“


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk