1.3.2017
ID: 3621

Alexander Kadela: „Medzi klientmi nerobíme žiadne rozdiely, každému poskytujeme rovnakú starostlivosť.“

8070f8cfabb97ddcf6bb803d2300dcdc/logo.jpg
Zdroj: RELEVANS

Advokátska kancelária RELEVANS vznikla v roku 2010. Dá sa teda označiť ako veľmi mladá. Napriek tomu dnes patrí medzi najväčšie kancelárie na Slovensku. V súťaži Právnická firma roka 2016 sa stala víťazom až v dvoch odborných kategóriách. O tom, ako vlastne kancelária vznikla, čím sa zaoberá a ako pristupuje ku svojim klientom, sme hovorili s Alexandrom Kadelom, riadiacim partnerom a zakladateľom RELEVANS.

RELEVANS

Ako sa Vám za tak krátku dobu podarilo dosiahnuť takýto úspech?
Napriek tomu, že naša kancelária je na trhu len šesť rokov, môžeme sa pochváliť vysokou odbornosťou a kvalitou. Už pred založením kancelárie sme totiž mali rozsiahle predchádzajúce skúsenosti. Ja som pôsobil ako riaditeľ právneho odboru vo finančnej skupine J&T na Slovensku a môj kolega a druhý partner kancelárie Marián Masarik jej taktiež poskytoval svoje právne služby.

Takže by sa dalo povedať, že ste už dopredu mali určitú konkurenčnú výhodu?
To ste trafila celkom presne. Už pri otvorení kancelárie sme boli dohodnutí s finančnou skupinou J&T, že bude zastrešovať všetky jej právne záležitosti na Slovensku. Mali sme teda významného klienta, ktorý nám veril, že u nás nájde tie najlepšie právne služby. A to je skvelá pozícia, o ktorú sa mnohé kancelárie usilujú.

A Vám sa to podarilo vlastne ešte predtým, ako ste začali...
V podstate áno. Fakt, že sme obaja dlho pred otvorením kancelárie pôsobili na významných, hoci len interných právnych pozíciách v jednej z najväčších finančných skupín v strednej Európe, nám poskytol obrovskú výhodu a predovšetkým vynikajúce kontakty. A taktiež si myslím, že sme firmu zakladali tak trochu netradične.

Ako to myslíte?
Otvorenie advokátskej kancelárie sme plánovali niekoľko rokov dopredu. A otvorili sme ju až v okamihu, keď sme si boli celkom istí, že budeme mať klientelu. Niektorí naši súčasní klienti na to vyslovene čakali. Nástup na trh bol tak okamžitý a v krátkom čase sa nám podarilo dosiahnuť vopred stanovené ciele – desať významných klientov. Následne sme vložili veľa energie do ďalšieho rozširovania klientskej základne. Myslím si, že sme to mali veľmi dobre premyslené.

Výsledok je teda teraz aký?
Za tých 6 rokov máme viac ako 20 veľkých stálych korporátnych klientov a mnoho ďalších.

RELEVANS

A pokiaľ ide o veľkosť kancelárie?
Pri založení kancelárie nás bolo celkovo štrnásť. Dnes je nás tridsať právnikov plus administratívni zamestnanci. Máme taktiež niekoľko študentov, s ktorými spolupracujeme. Tak hľadáme talenty, budúcich právnikov a právničky, ktorí by sa mohli stať súčasťou nášho tímu.

Považujete tento počet za optimálny, alebo uvažujete o ďalšom rozšírení tímu?
Súčasný stav, teda 30 právnikov, považujem za dostatočný. Pokiaľ by nedochádzalo k veľkému rozšíreniu, som s týmto počtom aj spokojný. Ale vzhľadom k ekonomickej situácii na trhu v oblasti nášho zamerania, si myslím, že rozšírenie rozhodne príde. Napríklad v oblasti real estate bol tento rok absolútne bezprecedentný. To isté platí pre oblasť fúzií a akvizícií. Nepamätám si, že by mali naši klienti niekedy inokedy v týchto oblastiach viac projektov. Navyše sme ešte neskončili s náborom ďalšej klientely. Rozšírenie našich radov tak bude s najvyššou pravdepodobnosťou nevyhnutné.

Vaše úspechy sa premietli aj do výsledkov slovenskej súťaže Právnická firma roka 2016. Stali ste sa víťazmi hneď v dvoch odborných kategóriách, a to v oblasti developerské projekty a nehnuteľnosti a v oblasti sporová agenda. Čo to pre Vás znamená?
Znamená to pre nás veľmi veľa. Túto súťaž považujem za veľmi profesionálnu. A bol som milo prekvapený, koľko klientov nám gratulovalo. Gratulácie prichádzali dokonca aj z miest, kde som ani v najmenšom nečakal, že by to mohol niekto sledovať.

Takže teraz ste viac zviditeľnení...
Určite áno. Ten úspech vnímam v dvoch rovinách. Prvou je – ako ste už vyššie naznačila – marketing. Priznávam, že pri rozhodovaní, či sa do súťaže prihlásiť, zohrala určitú úlohu aj snaha zviditeľniť sa v očiach verejnosti. A tento marketingový cieľ bol naplnený.

A tá druhá rovina?
Tou druhou rovinou je vplyv na morálku v kancelárii. Náš tím je pomerne mladý, s veľkými ambíciami do budúcna. Ľudia v našom tíme dávajú do zviditeľnenia a budovania dobrého mena kancelárie veľa energie. Myslím si, že aj toto podporilo tím k tomu, že sa bude snažiť ešte viac.

Napadlo Vás, že by ste mohli hneď po prvýkrát v súťaži Právnická firma roka uspieť?
Ak mám byť úprimný, v kategórií developerské projekty a nehnuteľnosti sme s dobrým výsledkom tak trochu počítali. Počet projektov, na ktorých sme ten rok pracovali a aj naďalej pracujeme, je naozaj enormný. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre projekty Eurovea, River Park, Panorama city, Zuckermandel, Fuxova, byty Stromová, Karloveské rameno, projekt obchodného centra Eperia v Prešove a mnoho ďalších.

RELEVANS

V kategórií sporová agenda ste to nečakali vôbec?
Trh v tejto oblasti je menej prehľadný. Napriek tomu, že som vedel, že patríme medzi najväčších hráčov a v danom čase sme zastupovali 196 prípadov (v súčasnosti je ich už takmer 240), nemohli sme presne vedieť, ako je na tom naša konkurencia. Navyše, nie je to len o počte prípadov. Avšak vzhľadom k tomu, s akou energiou sa sporovej agende venujeme, ma ako partnera zodpovedného práve za túto oblasť výsledok obzvlášť potešil a ocenenie si veľmi vážim.

Môžete nám túto oblasť Vášho pôsobenia priblížiť trochu viac?
Máme veľké množstvo mimoriadne náročných sporov. Naša kancelária zastupuje okolo 50 prípadov, kde každý z nich má nominálnu hodnotu nad jeden milión eur. Jeden hodnotou presahuje 500 miliónov eur a niekoľko sa blíži k čiastke 100 miliónov eur. Spory majú spolu hodnotu cez 1,2 miliardy eur. Ako som však už uviedol, nejde iba o objem, ale taktiež o náročnosť. Mnohokrát sa jedná o prípady, u ktorých sú súdne rozhodnutia veľmi neisté, keďže sa súdy takouto právnou vecou zaoberajú po prvýkrát.

Ako k týmto prípadom pristupujete?
S ohľadom na to, ako sú tieto prípady dôležité a aký majú dopad na klienta, k nim pristupujeme až neobvykle dôsledne. Skôr ako prípad prijmeme, podrobíme ho veľmi dôslednej analýze, a to nielen podľa obsahu spisu, ale aj s ohľadom na potenciálny obsah spisu.

Ako to myslíte?
Tak, že sa na ten prípad pozrieme nielen očami nášho klienta, ale taktiež očami druhej strany. Premýšľame, čo by sa muselo stať, aby protistrana vyhrala, a to nielen na základe toho, čo je v spise, ale aj na základe všetkého, čo by sa v spise potenciálne mohlo objaviť. Skúmame rôzne hypotetické skutkové okolnosti, pokiaľ sa domnievame, že by mohli ovplyvniť výsledok. V podstate detektívnou činnosťou zisťujeme, či by mohli existovať dôkazy, ktoré by mohli byť v náš prospech alebo v prospech protistrany. Touto cestou prípad lepšie spoznáme a následne stanovíme stratégiu.

Prečo volíte práve tento postup?
Ide nám o to, aby sme odviedli pozornosť od slabých stránok prípadu a dostali sa do bezpečných vôd. Na to je však potrebné poznať silné a slabé stránky prípadu lepšie ako naša protistrana. Snažíme sa byť natoľko aktívni, aby sme získali prevahu a de facto vymedzili okruh problémov, ktoré sa budú prejednávať. Tak sa nám občas stane, že vyhráme i také prípady, o ktorých viem, že by sme ich mali prehrať, pokiaľ by boli z druhej strany kladené tie správne otázky.

RELEVANS

Akými spormi sa najviac zaoberáte?
Máme veľa prípadov o náhradu škody, predovšetkým o konkrétny alebo abstraktný ušlý zisk. V súčasnosti zároveň zastupujeme veľa právnych vecí týkajúcich sa ochrany osobnosti a právnych vecí týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže.

Môžete uviesť nejaký zaujímavý príklad?
Riešili sme napríklad spor, v ktorom bol náš klient poškodený tým, že mu nebola umožnená realizácia jeho kontraktu, ktorý spočíval v záväzku doviezť z Brazílie cukor presne vymedzenej kvality. Protistrana tvrdila, že cukor tejto kvality sa v Brazílii ani nenachádza a jeho dovoz je preto nemožný. Nechali sme teda doviezť cukor z Brazílie a následne analyzovať jeho kvalitu. Bolo to zaujímavé hneď v niekoľkých rovinách. Jednak sa na Slovensku nachádzal len jediný znalec v oblasti potravinárskej výroby, ktorý bol schopný otázku kvality cukru z Brazílie posúdiť. Nevedeli sme, aký bude výsledok, takže sme napäto čakali. A za druhé – kvalita cukru, ktorý mal byť z Brazílie dovezený, bola tak hraničná, že sme si neboli istí, či budeme môcť dokázať, že sa požadovaná kvalita cukru v Brazílii skutočne vyrába. Nakoniec to dopadlo v náš prospech. Ale vyšlo to len ako sa hovorí „o chlp“. Znalec nám povedal, že keby to bolo dohodnuté o pár rokov skôr, dopadlo by to úplne inak. Pomerne v krátkom čase pred uzatvorením predmetného kontraktu totiž došlo k modernizácií niekoľkých rafinérií v Brazílii, v ktorých sa následne požadovaná kvalita cukru začala vyrábať. 

Akú veľkú časť agendy Vašej kancelárie tvoria spory?
Približne 30-45 percent. Pre túto agendu máme špeciálny tím 9 advokátov pre tie veľké prípady. Ďalší sa zaoberajú menšími prípadmi.

Vráťme sa k oblasti developerských projektov, o čom v súčasnosti táto oblasť práva je?
Je to široký pojem. Spadá pod to komunikácia so stavebným úradom, pamiatkarmi, získavanie najrôznejších povolení a licencií, zmluvy s architektmi či dodávateľmi pri výstavbe projektov. Je tam veľké množstvo právnych otázok, ktoré nie sú vždy predurčené. Samozrejme taktiež samotný predaj, kúpne zmluvy, zabezpečovacie zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách a správa dokončených projektov, uzatváranie nájomných zmlúv, komunikácia s nájomcami, úpravy predmetu nájmu, sporová agenda pri porušení zmluvy... Tá agenda je naozaj veľmi široká.

S developerskými projektmi úzko súvisí aj oblasť bankovníctva a financií, s ňou máte rovnako veľké skúsenosti...
To skutočne máme. Poskytujeme právne služby štyrom bankám. Zastrešujeme pre ne napríklad sporovú agendu, zaoberáme sa prípravou úverových a zabezpečovacích zmlúv. Poskytujeme poradenstvo aj viacerým bankám súčasne pokiaľ ide o syndikované financovanie. A samozrejme, pomáhame aj klientom banky. To je potrebné taktiež pri každom developerskom projekte. V tomto roku sme poskytli právne poradenstvo napríklad pri refinancovaní projektu Eurovea, čo bolo označené za najväčší úverový obchod na Slovensku v roku 2016. Do nášho portfólia v tejto oblasti patrí aj poradenstvo klientom pri emisií dlhopisov, právne poradenstvo pri vstupe na trh cenných papierov a ďalšie.

RELEVANS

Aký prístup ku klientom uplatňujete?
Máme takú zásadu – akonáhle sa niekto stane našim klientom, dostáva rovnakú starostlivosť a profesionalitu, ako keby to bol ten najväčší korporátny klient, nezáleží na tom, či ide o právnickú osobu, fyzickú osobu, alebo subjekt, ktorému poskytujeme právne služby pro bono. Každá vec, ktorá odíde z našej kancelárie, je ukážkou našej kvality, nech ide o čokoľvek, akýkoľvek spor, problém. Snažíme sa odviezť pre každého nášho klienta rovnako profesionálnu prácu. Rozhodovanie, resp. rozdiel robíme len na začiatku, keď sa rozhodujeme, či daného klienta prijmeme alebo nie. Následne už nerobíme medzi klientmi žiadne rozdiely.

A vo vzťahu k Vašim kolegom a zamestnancom uplatňujete aký prístup?
Naši zamestnanci a kolegovia advokáti v práci trávia nadpriemerne veľa času. Takže sa im snažíme prácu čo najviac spríjemniť. Napríklad aj samotným vzhľadom kancelárií, či rôznymi akciami a eventmi, ktoré sa snažíme často organizovať. Organizujeme aj rôzne kurzy na zvyšovanie odbornej úrovne. Máme vytvorených niekoľko skupín, v ktorých majú ľudia možnosť vzdelávať sa v angličtine. Učí ich jeden právnik z New Yorku.

Vracia sa Vám to? Teda v dobrom slova zmysle.
Áno, odmenou za tento prístup je množstvo energie a iniciatívy od kolegov, čo je nevyhnutné pre zlepšovanie kancelárie.

Aké požiadavky máte na svojich kolegov, prípadne na budúcich kolegov, keď ich hľadáte?
Vyžadujeme, aby to boli ľudia s určitou vášňou pre právo, ktorí sú ochotní právu niečo obetovať. Musia to byť ľudia, ktorí sa sami vidia ako budúci advokáti a byť advokát pre nich niečo znamená. Sú ochotní na sebe pracovať. Dokážem odpustiť, že mladý nastupujúci kolega ešte nie všetkému úplne rozumie a nie všetko vie, čo je prirodzené. Ale nedokážem odpustiť nedostatok snahy učiť sa a neochotu priznať si chybu.

Na záver dovoľte jednu otázku, ktorá s právom nesúvisí. Sídlite v krásnej modernej presklenej budove na brehu Dunaja. Čo Vás viedlo k výberu práve tohto miesta?
Pre nás to bolo predovšetkým praktické. V tom istom komplexe a v jeho okolí totiž sídli množstvo veľkých firiem a naša klientela. Svoje sídlo tu má napríklad Poštová banka, Poštová poisťovňa, viacero realitných fondov, J&T REAL ESTATE, pobočka J&T BANKY a veľké množstvo fyzických osôb, ľudí, riadiacich firmy, ktoré sa nachádzajú na iných miestach. Snažíme sa byť čo najbližšie k našim klientom.
A potom je to samozrejme Vami zmienená architektúra. Som totiž veľký milovník dobrej architektúry a architektúru River Housu považujem za unikátnu a krásnu. To, že naša kancelária sídli v tejto lokalite s výbornou atmosférou, taktiež vnímam ako jeden z benefitov, ktorý sme chceli poskytnúť našim kolegom.


Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 323 54 602
Fax: +421 2 594 18 115
e-mail: office@relevans.sk

PFR 2016 - sporova agenda

PFR 2016 - Developerské projekty a nehnuteľnosti
 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk