17.7.2013
ID: 495

Na návšteve u Nitschneider & Partners

78a3b0600f12d89f0d2c7a1dbb81d6f2/Nitdchneider.png
Zdroj: shutterstock.com

eFocus

“Nikto sa na Slovensku pracovnému právu nevenuje s láskou a pozornosťou,” hovorí Dušan Nitschneider, partner advokátskej kancelárie, ktorá sa nebojí označiť ako butiková. “Nie sme tí mainstreamoví advokáti, ktorí mali na škole pracovné právo a vedia si pozrieť, aká je v tomto momente úprava, ale ti ktorí okrem rámca právnej úpravy poznajú aj trendy,” dodáva.

     
 Fakty    
     
 Názov:    NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.
 Adresa:    Cintorínska 3/A,  811 08 Bratislava 1
     Pařížská 128/22, 110 00 Praha 1
 Založenie:    2004
 Právnikov:    10 
 Celkovo:    15
 Ocenenie:    Právnická firma roka v Pracovnom práve
     Veľmi odporúčaná kancelária v práve duševného vlastníctva
     Odporúčaná kancelária v korporátnom práve a súdnych sporoch
     

Rozhovor s partnermi Dušanom a Zuzanou Nitschneiderovými

Nitschneider 1                           Nitschneider 2

Ako by ste charakterizovali Vašu kanceláriu?
Dušan Nitschneider  (D.N.): „Sme stredná kancelária, skôr butiková než všerozmerná. Otvorene hovoríme, že nie vo všetkom sa vyznáme, ale v tom, v čom sa vyznáme, sa vyznáme dobre.“
Zuzana Nitschneiderová (Z.N.): „Hoci sme lokálna firma, dokážeme fungovať v medzinárodných štandardoch nakoľko máme spolu s kolegami skúsenosti zo zahraničnej advokácie. Staviame našu kanceláriu na dvoch základných pilieroch, a to je pracovné právo a obchodné právo. Poskytujeme právne služby aj podľa českého práva. A úspešne sa nám darí rozvíjať i poradenstvo pre taliansku klientelu vďaka schopnostiam našich kolegov poskytovať právne služby v taliančine.“

Mňa osobne fascinuje slovo „butiková“, pretože cítim, že kancelárie majú na Slovensku trochu strach označovať sa tak. V čom konkrétne ste butiková kancelária?
D.N.: „Hlavne v pracovnom práve, ktoré nie je “mainstreamové”. Nikto sa mu nevenuje s láskou a pozornosťou. Ius Laboris nám umožnilo venovať sa mu do detailu. Na Slovensku sa kancelárie boja označiť ako butikové, pretože trh je malý a boja sa, že by im iná práca neprišla.“
Z.N.: „To, že sa nebojíme označiť ako butiková kancelária pre pracovné právo neznamená, že nerobíme aj iné oblasti práva, znamená to len, že ovládame pracovné právo lepšie, ako ktokoľvek iný. Rozvíjame jednotlivé oblasti postupne. Pracovné právo považujeme za nosný a stabilný pilier našej praxe a popri ňom rozvíjame ostatné oblasti (najmä právo duševného vlastníctva, M&A, korporát, finančné právo) a chceme ich dostať na rovnakú úroveň, ako sme dostali pracovné právo.“

Spomínali ste Ius Laboris. Prečo ste zapojení do tejto medzinárodnej siete a ako ste sa tam dostali?
D.N.: „To, že sme tam, je istý prejav prestíže a odbornosti. Za Slovensko sme tam jediná kancelária. Ius Laboris pokrýva všetky krajiny Európy, severnú a južnú Ameriku, Áziu, napríklad niektoré atraktívne krajiny ako Čína, India, Izrael a pod. Pracovnému právu sme sa intenzívne venovali od založenia kancelárie. Pri výberovom konaní do Ius Laboris sme prešli zložitým procesom hodnotenia. To, že sme v tomto výbere uspeli, je veľký punc kvality.
Z.N.: „Nejaký čas sme fungovali ako odporúčaná kancelária pre Ius Laboris. Znamenalo to, že väčšina práce prichádzala cez Prahu a českého člena Ius Laboris, kanceláriu Randl & Partners. Zahraničie vníma Slovensko a Česko ako jeden trh. Ale právne systémy nie sú natoľko totožné, akoby sa zvonku mohlo zdať. Preto si Ius Laboris vyžiadalo samostatného člena i pre Slovenskú republiku.“

Ako sa pre klienta prakticky prejaví, že ste zapojení v Ius Laboris?
D.N.: „Prvá výhoda je, že si klient môže byť istý, že sa pracovnému právu naozaj venujeme. Že nie sme tí mainstreamoví advokáti, ktorí mali na škole pracovné právo a vedia si pozrieť, aká je v tomto momente úprava, ale ti ktorí okrem rámca právnej úpravy poznajú trendy, vedia aká bola úprava predtým, aké zmeny sa pripravujú, aká je súdna prax, či sa viac stavia na stranu zamestnanca alebo zamestnávateľa. Po druhé, je to práve tá sieťovosť. Ius Laboris umožňuje najať si sieť napr. v Londýne, v Bruseli, a tým dostať rovnako kvalitnú právnu podporu i v ostatných krajinách. Zaručuje, že v každej krajine dostane klient rovnakú kvalitu, rovnaký prístup. Predstavuje tiež veľké portfólio odborníkov, ktorí sa pracovnému právu venujú dlhodobo a detailne.“

Na Slovensku sa nedávno uskutočnila výrazná zmena v oblasti pracovného práva. Bola z Vášho pohľadu prospešná?
D.N.: „Rozhodne nie. Celý zákonník práce je niekoľko rokov pozadu oproti ostatným úpravám. Možno preto, že sa urputne snaží chrániť zamestnanca. Týmto aspektom je konzervatívny. Súčasná úprava by mala reflektovať, že podoba závislej práce vykonávanej v pracovnom pomere dnes nie je taká, ako v minulých storočiach. Ale ochrana zamestnanca je stále rovnaká. Ľudia cestujú. Tisíce ľudí robí home office. Ako riešiť pracovný čas, dochádzku v práci alebo pracovné úrazy? Toto novela zákonníka práce vôbec nerieši.“

Kým právo vo všeobecnosti sleduje vývoj spoločnosti a reflektuje naň, tak slovenské pracovné právo ho veľmi nesleduje.
D.N.: „Nie, stále má pred očami prizmu robotníka, čo robil za vysokou pecou a len málo sleduje to, čo sa naozaj deje. Najlepšie je to možné pozorovať vo veľkých nadnárodných firmách, kde majú zamestnanci najrôznejšie mechanizmy HR pravidiel, od sick day, postupových kritérií, zapájania sa do spoločensko-sociálnych aktivít, športových benefitov a podobne. Ich domovské právne systému umožňujú, aby zamestnávateľ upravil tieto vzťahy interne. Podľa našej úpravy je táto možnosť tiež, no na druhej strane je blokovaná toľkými inými pravidlami, že nedáva pre zamestnávateľa priestor pre flexibilné operovanie na trhu práce.“

Nitschneider 3

Možno sa ešte vrátime... Aká je v základných bodoch história Vašej kancelárie?
D.N.: „Vznikla v roku 2004. Do roku 2008 sme sa ustabilizovali na trhu. Roky 2008 – 2010 boli prvé počiatky profilácie. Jasne stanovená téza: pracovné právo, duševné vlastníctvo, nekalá súťaž a korporát, M&A, realitné projekty, bankovníctvo a všetko ostatné. Dôraz kladieme na pracovné právo, ale nevenujeme sa len jemu. Veľmi dobre funguje cross-selling. Spojenie odbornosti v pracovnom a zároveň v obchodnom práve je nevyhnutnosťou. Môžeme si však povedať, že sme špecializovaní právnici, že sa neorientujeme na úplne všetko od vymáhania pohľadávok, cez daňové, trestné právo a pod. Máme dve hlavné oblasti, a to sú spomínané pracovné právo a obchodné právo.“

Ako hodnotíte uplynulé roky kancelárie. Ste v bode, v ktorom ste si v roku 2004 prestavovali, že by ste mohli byť?
D.N.: „Ja mám pocit, že sme ďaleko za tým bodom. Zakladal som kanceláriu hneď po zložení advokátskych skúšok. V tom čase som mal víziu postaviť kanceláriu, ktorá bude schopná udržať sa na trhu. Rámcová predstava bola robiť obchodné právo, korporát, transakcie. Nájsť si slobodné povolanie a ustabilizovať okolo seba klientelu. Podarilo sa nám však osloviť dôležitých klientov a dokázali sme obstarať a obhospodáriť komplikované transakcie, a to do nás vlialo sebavedomie. Keď začalo práce pribúdať, rozhodli sme sa dať rozvoju kancelárie jasný koncept.“

Myslíte si, že by sa Vám to podarilo, keby ste začínali v dnešnej dobe? Predsa len, je rozdiel medzi rokmi 2004 a 2013, prišla kríza, trh sa zmenil.
D.N.: „Myslím, že by rozbeh trval omnoho dlhšie, pretože presne ten “boom“ v 2004 alebo v 2008 nám veľmi pomohol. Keby sme začali v roku 2013, tak najbližších pár rokov strávime v rozbehovej fáze, ktorú sme mali v roku 2004. Len ťažko by sa kancelária rozvíjala, pretože nárast počtu advokátov, útlm ekonomického života a tlak na ceny, je v dnešnej dobe enormný.“

Ako by ste opísali svoj tým? Čo sú podľa Vás atribúty dobre fungujúceho tímu?
D.N.: „Ťažko povedať, lebo nechcem hovoriť nejaké patetické závery, že sme rodina, ale...  Robíme všetko preto, aby mali naši kolegovia pocit, že rozvíjanie kancelárie je našim spoločným dielom. Staviame tím na špecializácii každého člena. Každý sa venuje jednej, dvom oblastiam. Nie je možné tvrdiť, že každý sme odborník na všetko. Tento rok nám všetci koncipienti dorástli na advokátov. Veľmi nás teší, že sú to kolegovia, ktorí u nás strávili celú koncipientskú prax a budú pokračovať ďalej. Vidíme preto priestor prijať ďalších veľmi juniorných kolegov, a znova si ich vychovať v rámci špecializácie na jednotlivé oblasti, ktoré budú ich samých najviac zaujímať.“

Aké sú Vaše aktuálne vízie do budúcnosti?
D.N.: „Ustabilizovať dva piliere našej praxe, pracovné a obchodné právo. Byť pripravení, čo trh prinesie a reflektovať na to.  Postupne rozvíjať najmä oblasť duševného vlastníctva, ktorá je dlhodobo tiež jednou z našich profilových, a ktorej sa ja osobne venujem roky. Ďalej sa venovať dobre rozbehnutým projektom, ako je české právo a talianske poradenstvo.“
Z.N.: „Veľmi sa tešíme na nadchádzajúce roky rozvoja kancelárie. Stále rastieme, zdokonaľujeme sa, rozvíjame, preto nás to stále baví a sme plní elánu do ďalších rokov.“


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk