5.1.2024
ID: 5969

Na pozíciu counsel v HAVEL & PARTNERS postupujú Pavel Ondrák a Petr Vohnický, Jiří Nečas pôsobí najnovšie na pozícii Legal Technologist

5a1ee2f5b6c1de5e6cb25f660c6ad951/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Úvod roka je v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS tradične spätý s interným povyšovaním, od 1. januára 2024 sa na seniornejšie pozície posúva celkom 15 právnikov a právničiek. Na úrovni counsel najnovšie pôsobia Pavel Ondrák a Petr Vohnický a kancelária tiež prvýkrát obsadzuje pozíciu Legal Technologist, ktorú zastáva Jiří Nečas.

„Aj v novom roku pokračujeme v nastavenom smerovaní internej personálnej politiky, kedy umožňujeme mimoriadne rýchly kariérny rast všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí preukazujú výnimočné skúsenosti vo svojich odboroch práva a dlhodobo majú skvelé pracovné výsledky,“ hovorí k vlne povyšovania v kancelárii riadiaci partner Jaroslav Havel. „Na personálnej úrovni zároveň reagujeme na meniace sa aktuálne potreby našich klientov. Dlhodobo zaznamenávame zvýšený dopyt po poradenstve súvisiacom s digitalizáciou, elektronizáciou a novými technológiami, najnovšie sme preto zaviedli pozíciu experta na právnu digitalizáciu, ktorý má za úlohu riadiť a implementovať inovatívne digitálne procesy a technológie tak, aby sme maximálne efektívne v tejto oblasti mohli podporovať našich klientov. Rovnako tak bude koordinovať technologický rozvoj aj interne v našej kancelárii,“ dopĺňa.

Nový counsel Pavel Ondrák doteraz pôsobil v kancelárii ako senior advokát. Špecializuje sa na oblasť fúzií a akvizícií, korporátneho práva, obchodného práva a tiež na oblasť práva verejného obstarávania. V rámci svojej praxe v HAVEL & PARTNERS sa sústredí predovšetkým na riešenie komplexných projektov, vrátane predajov a akvizícií problémových aktív (distressed assets), vytváranie joint-venture štruktúr a reštrukturalizácie spoločností a podnikov. V rámci svojej činnosti sa podieľa taktiež na zastupovaní významných klientov v sporoch v oblastiach obchodného práva, vrátane sporov medzi spoločníkmi. Pavel má tiež skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v súvislosti s verejným obstarávaním a udeľovaním koncesií.


Pavel Ondrák

Petr Vohnický sa na úroveň counsel posúva z pozície vedúceho advokáta a je popredným odborníkom HAVEL & PARTNERS na súdne spory a konkurzné konanie. Petr sa vo svojej práci sústredí predovšetkým na zastupovanie klientov v komplexných kauzách vyžadujúcich právnu expertízu aj porozumenie komplikovaným technickým aspektom. Petr poskytoval poradenstvo predovšetkým klientom pôsobiacim v bankovom sektore, informačných technológiách, telekomunikáciách, doprave, strojárstve a stavebníctve. V minulosti Petr riešil niekoľko profilových pasívnych sporov pre popredné české banky či množstvo sporov z nekalej súťaže. Petr má tiež skúsenosti s právom hospodárskej súťaže vrátane štátnej pomoci. Aktuálne sa podieľa na riešení niekoľkých sporov zo súkromného vymáhania práva hospodárskej súťaže pred českými aj zahraničnými súdmi.


Petr Vohnický

Nový expert kancelárie na právnu digitalizáciu Jiří Nečas sa dlhodobo špecializuje na prepojenie právnych znalostí s modernými technológiami. Z pozície senior advokáta sa doteraz podieľal okrem iného na vývoji aplikácií automatizujúcich prípravu právnej dokumentácie alebo využívajúcich umelú inteligenciu na vykonávanie právnych rešerší. Na novej pozícii sa bude naďalej zameriavať na implementáciu inovačných právnych technológií a digitálnych nástrojov, aby optimalizoval právne procesy, zvyšoval efektivitu práce a poskytoval klientom kancelárie inovatívne a efektívne právne služby.

Jiří Nečas

Vedenie kancelárie HAVEL & PARTNERS k 1. januáru 2024 povýšilo ďalších 12 právnikov a právničiek. Najnovšie sa vedúcimi advokátmi a advokátkami stali Pavel Amler, Josef Bouchal, Pavla Kaufmannová, Jan Králíček a Marián Minárik a na pozíciu seniorných advokátov a advokátok sa posunuli Arbër Balliu, Ondřej Dostál, Tomáš Chmelka, Michal Kandráč, Kamil Kovaříček, Jozef Krkošek a Ivona Zurynková Hladíková.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk